Lâm Đồng: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 16/NQ-TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phát triển và ứng dụng CNTT

4/11/2014 10:06:11 AM

Sáng ngày 8/4/2014, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) giai đoạn 2008-2013 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Đức Hòa – Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc.Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết, nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ tích cực của Bộ Thông tin và Truyền thông nên việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã đạt được những kết quả tích cực, tạo được sự đồng thuận của các cấp, các ngành và sức lan tỏa đến mọi mặt phát triển đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương. Đến nay việc ứng dụng CNTT đã thay đổi nhận thức, phong cách, lề lối làm việc, phục vụ tốt hơn công tác lãnh chỉ đạo điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, phục vụ đắc lực cho công tác cải cách hành chính, tiết kiệm được thời gian và chi phí…Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 100% cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh và huyện có máy vi tính; 94 đơn vị có mạng nội bộ; 100% các cơ quan Đảng và Nhà nước cấp tỉnh và huyện được kết nối với mạng truyền số liệu chuyên dùng; 100% các cơ quan Đảng, Nhà nước gửi nhận văn bản qua môi trường mạng, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Lâm Đồng cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước mà khối Đảng và khối chính quyền dùng chung cơ sở hạ tầng CNTT; hệ thống cáp quang, internet băng thông rộng cũng như các dịch vụ viễn thông khác đã được xây dựng và cung cấp đến tất cả các xã; qua 5 năm triển khai Nghị quyết, việc triển khai ứng dụng CNTT đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương…
 

Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Đức Hòa tặng bằng khen cho các tập thể tại Hội nghị


Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện cũng đã bộc lộ những bất cập, hạn chế như: tỉnh chưa ban hành được quy chế riêng về đãi ngộ và thu hút đối với những người làm công tác CNTT; lãnh đạo một số địa phương, đơn vị chưa thực sự quan tâm, chưa coi trọng vai trò, vị trí của CNTT do vậy việc ứng dụng chưa hiệu quả; lực lượng cán bộ chuyên trách CNTT ở các địa phương, đơn vị còn yếu và thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Sĩ Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đã đạt được qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số giải pháp cụ thể như: cần xác định việc phát triển và ứng dụng CNTT là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 16-NQ/TU nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phát triển và ứng dụng CNTT trong lãnh đạo, điều hành thực thi công vụ, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả công tác; tăng cường công tác quản lý nhà nước về CNTT; xây dựng cơ chế, chính sách phát triển thị trường CNTT, tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia cung cấp các dịch vụ CNTT; thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh trên thị trường viễn thông và Internet… Muốn thực hiện được những nhiệm vụ trên, tỉnh cần phát triển ngành công nghiệp phần mềm, hợp tác đào tạo chuyên gia và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; hợp tác với công viên phần mền Quang Trung (TP.HCM) để xây dựng khu công viên phần mềm Quang Trung - Đà Lạt; việc triển khai thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU được Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định là nhiệm vụ then chốt trong thời gian tới; mục tiêu đến năm 2016, tất cả cán bộ, công chức tại các cơ quan cấp tỉnh, huyện, xã, phường được đào tạo căn bản về tin học và ứng dụng CNTT phục vụ cho công việc.  Đến năm 2020, Lâm Đồng là một trong các tỉnh, thành khá về CNTT của cả nước (năm 2012, Lâm Đồng xếp hạng 17/63 tỉnh, thành trong cả nước về mức độ ứng dụng CNTT).
  
Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng bằng khen cho 9 tập thể và 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc phát triển và ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh.
 

Duy Hữu