Bình Phước: Công bố quy hoạch phát triển báo chí đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030

10/25/2013 1:34:45 PM

Sáng ngày 23/10/2013, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước đã tổ chức lễ công bố quy hoạch phát triển báo chí tỉnh Bình Phước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Ông Nguyễn Huy Phong - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước chủ trì buổi lễ. Đến dự có ông Nguyễn Đình Tạo - Vụ trưởng - Trưởng cơ quan đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông phía Nam; bà Trần Tuyết Minh - Phó Trưởng Ban Thường trực - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Liên – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng dự có các đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên - Môi trường; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; UBND các huyện, thị xã; Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã; Đài Truyền thanh - truyền hình các huyện, thị xã; các cơ quan báo chí trong tỉnh; cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh; các đơn vị hoạt động Truyền hình trả tiền và các phóng viên báo chí dự đưa tin.Tại lễ công bố, ông Vũ Sỹ Thắng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo khái quát hiện trạng báo chí tỉnh Bình Phước; đồng thời công bố quy hoạch phát triển báo chí tỉnh Bình Phước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (theo Quyết định phê duyệt số 1429/QĐ-UBND ngày 13/8/2013 của UBND tỉnh). Qua đó, nêu rõ mục tiêu quy hoạch, nội dung chính của quy hoạch, những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện quy hoạch, tổ chức thực hiện quy hoạch giữa Sở Thông tin và Truyền thông với các các Sở, ban, ngành, các đơn vị khác có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị hoạt động trên lĩnh vực báo chí nhằm đảm bảo đến năm 2020, tỉnh Bình Phước có một nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Thảo luận tại lễ công bố, đại diện các cơ quan báo chí có ý kiến trao đổi xung quanh quy hoạch phát triển báo chí tỉnh Bình Phước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Ngoài ra, vấn đề khai thác thông tin, đạo đức của người làm báo; yêu cầu việc thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí phải nghiêm chỉnh và đúng quy định pháp luật tạo điều kiện cho các nhà báo, phóng viên tiếp cận được nguồn thông tin chính thống, phục vụ cho sự nghiệp phát triển báo chí của tỉnh. 
 
Bà Trần Tuyết Minh - Phó Trưởng ban Thường trực - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn, từng năm, triển khai tổ chức thực hiện 05 dự án thành phần của Quy hoạch: Dự án 1. Số hóa hạ tầng phát sóng trên địa bàn tỉnh Bình Phước; dự án 2. Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và trang thiết bị của các cơ quan báo chí Bình Phước; dự án 3. Nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ báo chí tỉnh Bình Phước; dự án 4. Hỗ trợ người dân trang bị thiết bị thu tín hiệu truyền hình số; dự án 5. Đầu tư mới, sửa chữa, nâng cấp trạm truyền thanh cơ sở.
 
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Tạo - Vụ trưởng - Trưởng cơ quan đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông phía Nam đã khẳng định vai trò của báo chí trong giai đoạn hiện nay không ngừng nâng cao, là vũ khí sắc bén trên mặt trận văn hóa - tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, báo chí đã, đang làm tốt chức năng phản biện xã hội, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; là cầu nối giữa Đảng và chính quyền với dân và dân với Đảng, chính quyền. Vì vậy, việc xây dựng Quy hoạch báo chí nói chung và ở tỉnh Bình Phước nói riêng là yêu cầu hết sức quan trọng, phù hợp với đường lối của Đảng và Nhà nước. Ngoài ra, ông cũng khẳng định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí là vấn đề vô cùng quan trọng bởi báo chí thì cần có thông tin, thông tin muốn chính thống thì phải có người phát ngôn. Theo đó, ông cũng lưu ý việc thực hiện Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013.
 
Kết luận buổi lễ, ông Nguyễn Huy Phong- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đánh giá cao hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh trong những năm qua, nhấn mạnh quy hoạch báo chí phát triển đúng định hướng phải thực hiện lộ trình số hóa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính trên cơ sở quy hoạch báo chí, cân đối nguồn tài chính, bố trí kinh phí hàng năm để triển khai thực hiện quy hoạch này. Đối với Sở Thông tin và Truyền thông, trong thời gian tới cần xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch đạt hiệu quả. Đảm bảo cho báo chí ngày càng phục vụ tốt hơn nhu cầu hưởng thụ thông tin, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
 

Nguyễn Thị Hà - Sở TT&TT Bình Phước