Thanh Hóa: Tổng kết 5 năm thực hiện Quy định phát ngôn, cung cấp, đăng, phát và xử lý thông tin báo chí

9/9/2013 3:33:35 PM

Vừa qua,  Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 24/7/2008 Quy định về phát ngôn, cung cấp, đăng, phát và xử lý thông tin báo chí; triển khai Quyết định 25/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Quyết định số 2977/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định phát ngôn, cung cấp, đăng, phát và xử lý thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và tập huấn cho những người làm công tác thông tin đối ngoại trên trên địa bàn tỉnh.TS.Đào Xuân Tiến - Tổng biên tập Tạp chí Thông tin đối ngoại tập huấn cho các đại biểu tham dự Hội nghị về công tác thông tin đối ngoại

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vương Văn Việt - Phó chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Hữu Lượng - Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông); Đào Xuân Tiến - Tổng biên tập Tạp chí Thông tin đối ngoại; cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành; các tổ chức chính trị - xã hội, người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

Trong 5 năm qua, thực hiện Quy chế phát ngôn, cung cấp, đăng, phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hoá cũng như hoạt động báo chí, tác nghiệp của phóng viên đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Người đuợc giao trách nhiệm phát ngôn của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc phối hợp với phóng viên về các vấn đề liên quan. Các cơ quan báo chí, phóng viên thường trú, phóng viên báo chí trong tỉnh đã tiếp cận, khai thác được nhiều thông tin mà báo chí quan tâm, thông tin kịp thời, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh. Trong đó, 51 người phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố được phê duyệt đã bảo đảm chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định của pháp luật, giúp các cơ quan báo chí liên hệ để lấy thông tin chính thống.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, trong triển khai quy chế vẫn còn hạn chế như: Một số người được phân công phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí chưa thực hiện đúng vai trò của mình; công tác xử lý thông tin báo chí còn hạn chế, nhiều nội dung báo chí nêu về đơn vị, trách nhiệm quản lý của đơn vị không được xử lý; có cơ quan, đơn vị có văn bản tiếp thu nhưng chưa có báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện; một số văn bản trả lời thông tin báo chí phản ánh còn sơ sài, chung chung, chưa kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức liên quan, biện pháp giải quyết không rõ ràng. Khi xử lý thông tin của báo chí nêu không có báo cáo gửi các cơ quan chức năng và cơ quan báo chí theo quy định.

Mặt khác, hoạt động báo chí cũng bộc lộ một số khiếm khuyết như: Thông tin một chiều, nội dung chưa được kiểm chứng, đưa đậm thông tin về mặt trái, tạo dư luận không tốt trong xã hội.

Bên cạnh việc tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 2277/QĐ-UBND, Hội nghị đã Triển khai Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ và tập huấn công tác thông tin đối ngoại.

Về công tác thông tin đối ngoại, Hội nghị đã tập trung tập huấn những vấn đề: Quán triệt, tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020 và Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020; Quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại và Quyết định số 2408/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020 và nâng cao nhận thức về vai trò của công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trong tình hình mới...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vương Văn Việt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: trong thời gian tới các Sở, ngành liên quan cần  thực hiện tốt các quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí theo Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Quyết định số 2977/2013/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 quy định về phát ngôn, cung cấp, đăng, phát và xử lý thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Đồng chí Phó Chủ tịch yêu cầu, các cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế phát ngôn, xử lý thông tin báo chí trên địa bàn, phân công người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, trong đó quy định cụ thể về sự phối hợp giữa các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, phân rõ trách nhiệm của người được phân công nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Đối với các sự việc, sự kiện đột xuất, yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông để tổ chức họp báo hoặc bằng các hình thức thích hợp để làm rõ, cung cấp thông tin kịp thời, cho báo chí theo quy định.Thực hiện tốt chế độ giao ban báo chí hàng tháng, họp báo thường kỳ theo quý và đột xuất.

Ngoài ra. tổ chức các lớp tập huấn cho những người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, qua đó tạo điều kiện cho người phát ngôn nắm vững Luật Báo chí cũng như các văn bản quy phạm pháp luật về báo chí giúp cho việc cung cấp thông tin được thuận lợi và hiệu quả.

 Đối với các cơ quan báo chí cần nâng cao vai trò, vị trí, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của báo chí. Thông tin báo chí phải góp phần định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận về tư tưởng, nhận thức và hành động, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội…
 

Lê Kim - Sở TT&TT Thanh Hóa