Bình Phước: Hội nghị giao ban báo chí, xuất bản quý I/2013

3/21/2013 3:49:04 PM

Sáng ngày 20/3/2013, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước tổ chức Hội nghị giao ban báo chí, xuất bản quý I/2013 và định hướng tuyên truyền quý II/2013. Ông Vũ Sỹ Thắng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội nghị, cùng dự có ông Nguyễn Công Sởi - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Hoàng Lâm - Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh và đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, phòng PA 83 - Công an tỉnh; các cơ quan báo chí trong tỉnh; cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh; các cơ sở in, phát hành xuất bản phẩm và phóng viên báo chí dự đưa tin.


Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý I/2013, hoạt động báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh đã chấp hành tốt tôn chỉ, mục đích, quy định của pháp luật, hoạt động tích cực và hiệu quả, các sự kiện quan trọng, thu hút đông đảo sự quan tâm của bạn đọc và khán thính giả. Nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh được tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng; phản ánh toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm trên các mặt kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng; tuyên truyền phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, báo chí phản ánh kịp thời những vấn đề nổi cộm được dư luận quan tâm, như: tình hình sai phạm trong lĩnh vực đất đai, xử lý một số cán bộ sai phạm trong công tác quản lý, điều hành, thực trạng an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; Báo chí tiếp tục thông tin tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển đảo năm 2013, … Những vấn đề bất cập, khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân cũng được các cơ quan báo chí phản ánh đậm nét.

Hoạt động báo chí, xuất bản đã góp phần phản ánh kịp thời tình hình trên tất cả các mặt đời sống xã hội cũng như tâm tư nguyện vọng của nhân dân; nêu bật những thành tựu kinh tế - xã hội, các nhân tố mới và những điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh, góp phần làm cho hoạt động báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh ngày càng sôi động, hiệu quả. Qua đó tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà.

Hoạt động xuất bản trên địa bàn tỉnh phát triển cả về số lượng và chất lượng, góp phần tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhận thức của các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong việc thực hiện các văn bản quản lý nhà nước về xuất bản được nâng lên. Trên địa bàn tỉnh, hiện chưa có nhà xuất bản, hiện tại có 07 cơ sở hoạt động in đã được Sở Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động trong tổng số hơn 70 cơ sở in các loại. Phần lớn các cơ sở in đều thực hiện nghiêm túc các quy định như: in đúng số lư¬ợng, ma két, nội dung đã được duyệt; có đủ thủ tục hoạt động ngành in.

Theo thống kê, Bình Phước hiện có gần 60 cơ sở phát hành, chủ yếu là phát hành sách giáo khoa, sách tham khảo, bồi dưỡng nâng cao… dành cho học sinh, sinh viên và một số sách, truyện, sách khoa học kỹ thuật, báo hàng ngày cho nhân dân trong tỉnh.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số vi phạm, như: việc xuất bản các số báo chưa đúng với nội dung Giấy phép được cấp, một số tin bài của các cơ quan báo chí trích dẫn nguồn tin sai quy định; một số cơ quan báo chí chưa thực hiện việc báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị theo đúng các quy định pháp luật; thực hiện quảng cáo trên báo chí còn tình trạng vi phạm: về diện tích, thời lượng, tần suất, nội dung không đúng với nội dung đăng ký,...; các đơn vị hoạt động truyền hình trả tiền trên địa bàn tỉnh cung cấp dịch vụ nhưng chưa có giấy phép hoặc chưa thực hiện thông báo và báo cáo về tình hình hoạt động của đơn vị; một số Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện đúng những quy định của nhà nước liên quan đến hoạt động Trang thông tin điện tử; Các cơ sở in vẫn còn tình trạng in xuất bản phẩm nhưng chưa có giấy phép xuất bản và giấy phép hoạt động ngành in do cơ quan quản lý nhà nước cấp theo quy định; Một số cơ sở kinh doanh phát hành xuất bản phẩm trong quá trình hoạt động vẫn còn một số vi phạm như: không xuất trình được đầy đủ hóa đơn chứng từ thể hiện nguồn gốc của xuất bản phẩm, photo, nhân bản tài liệu không đúng quy định pháp luật;...

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí, xuất bản đã có nhiều ý kiến trao đổi thẳng thắn, sôi nổi xung quanh các vấn đề như: việc hướng dẫn đối với các cơ quan báo chí, đơn vị xuất bản trong quá trình hoạt động; công tác quản lý đối với phóng viên thường trú, tác nghiệp tại địa phương; đồng thời phản ánh về một số vấn đề nổi cộm trên địa bàn tỉnh được dư luận quan tâm và thống nhất các nội dung tuyên truyền trong quý II/2013.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Công Sởi - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao công tác quản lý, hướng dẫn trong hoạt động báo chí, xuất bản của Sở Thông tin và Truyền thông, cũng như ghi nhận những cố gắng và những kết quả đạt được về hoạt động báo chí, xuất bản trong quý I/2013. Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền trên các lĩnh vực của tỉnh trong thời gian tới như: lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân tham gia vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; việc học tập chuyên đề năm 2013 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; những nỗ lực cố gắng của các cơ quan quản lý nhà nước, các ngành, các cấp trong việc tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh;…

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Vũ Sỹ Thắng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ghi nhận những ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, nhấn mạnh trong thời gian tới Sở sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý Nhà nước: chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền về việc góp ý cho dự thảo sửa đổi Hiến  pháp năm 1992; Các cơ quan báo chí thực hiện tốt việc thông tin chính xác trước những vấn đề nổi cộm tại địa phương được các báo ngoài tỉnh phản ánh; các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh khi viện, trích dẫn nguồn tin phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật; trong thời gian tới, Sở sẽ xây dựng kế hoạch tập huấn cho các cơ sở in ấn, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh về việc hướng dẫn, phổ biến các quy định pháp luật trong lĩnh vực hoạt động, nhằm sớm khắc phục những hạn chế và đưa hoạt động báo chí, xuất bản của tỉnh ngày một phát triển.
 

Sở TT&TT Bình Phước