Đông Giang – Quảng Nam: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý hành chính gắn liền với xây dựng nông thôn mới

3/15/2013 8:37:46 AM

Sáng ngày 14/3/2013, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam đã có buổi làm việc với UBND huyện Đông Giang về nội dung ứng dụng CNTT trong các cơ quan. Ông Hồ Quang Bửu- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm trưởng đoàn.


Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Duy Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang cho biết,  hạ tầng kỹ thuật tại các cơ quan, đơn vị luôn được UBND huyện quan tâm đầu tư, hầu hết cán bộ, công chức đều được trang bị máy tính để tác nghiệp. Hiện nay, tổng số máy tính là 124 máy, tỷ lệ cán bộ công chức sử dụng máy vi tính là 1 người/ máy.

Bên cạnh đó, huyện đã đầu tư hệ thống đường dây mạng âm tường trong trụ sở HĐND, UBND huyện. Tiếp nhận và quản lý, vận hành có hiệu quả Hệ thống Hội nghị trực tuyến do tỉnh đầu tư; công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin được quan tâm đặc biệt, không để tình trạng lọt, lộ bí mật nhà nước; CNTT được áp dụng hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước. Hiện nay, huyện đang triển khai Cổng thông tin điện tử donggiang.gov.vn phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, thông tin tình hình kinh tế-xã hội, lợi thế tiềm năng, kêu gọi đầu tư và cổng thông tin điện tử của Văn phòng HĐND&UBND huyện. Tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử trong giao dịch, thực hiện công vụ ngày càng tăng.
 
Cũng theo báo cáo cho biết, về tình hình xây dựng các tiêu chí xã nông thôn mới, đến nay, trên địa bàn huyện có 6/10 xã có điểm bưu chính viễn thông. Sóng điện thoại đã được bao phủ toàn huyện; Toàn huyện có 1 Đài Truyền thanh- Truyền hình và 8 trạm truyền thanh xã hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực thông tin và truyền thông tại địa bàn huyện cơ bản được đảm bảo. Công tác thanh, kiểm tra được thực hiện thường xuyên đã góp phần ngăn ngừa các loại tệ nạn xấu có nguy cơ xâm nhập vào địa bàn huyện...
 
Kiến nghị, đề xuất tại buổi làm việc, ông Lê Duy Thắng- Phó Chủ tịch UBND huyện nói: đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ huyện triển khai phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (Q-Office); hỗ trợ phòng Tư pháp huyện phần mềm Quản lý hộ tịch và phần mềm ứng dụng trong hoạt động cơ quan Đảng và Nhà nước; hỗ trợ vốn xây dựng điểm Bưu điện Văn hóa xã còn lại;  tập huấn cho cán bộ, công chức xã, huyện về quản trị mạng, bảo mật dữ liệu, điều hành tác nghiệp và quản lý khai thác các đài truyền thanh xã.

Qua trao đổi, kiến nghị tại buổi làm việc, ông Hồ Quang Bửu- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá cao kết quả ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước của huyện Đông Giang, đồng thời mong muốn huyện Tây Giang có những chính sách quan tâm, đầu tư cho hơn nữa về hạ tầng thông tin để góp phần đưa nền kinh tế - xã hội của huyện phát triển hơn nữa, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
 

Cổng TTĐT Quảng Nam