Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang: Tập huấn “Tăng cường năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở”

12/11/2012 3:54:55 PM

Sáng 10/12/2012, Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang tổ chức tập huấn “Tăng cường năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở” năm 2012.Ông Nguyễn Văn Nhiệm, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Có 100 học viên là cán bộ phòng Văn hóa - Thông tin tại 10 huyện, Thị xã Gò Công, Thành phố Mỹ Tho, cán bộ thông tin tuyên truyền các xã Bình Đông (TX. Gò Công), Gia Thuận, Kiểng Phước (Gò Công Đông), 6 xã thuộc huyện Tân Phú Đông và các trưởng ấp thuộc các xã chương trình mục tiêu quốc gia.

Lớp tập huấn 1 diễn ra từ ngày 10/12/2012 đến ngày 14/12/2012; Lớp 2 từ ngày 17/12/2012 đến ngày 21/12/2012.

Lớp học nhằm trang bị, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông ở cơ sở với các nội dung: Phương pháp phát hiện đề tài và khai thác tài liệu của cán bộ truyền thanh cơ sở; Ứng dụng một số thể loại báo chí vào sản xuất chương trình truyền thanh cơ sở; Kỹ năng thực hiện các chương trình truyền thanh cơ sở. Đồng thời các học viên cũng được hướng dẫn về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở; Cách vận hành, bảo quản và cách xử lý khắc phục một số sự cố thường gặp ỡ hệ thống thiết bị của đài truyền thanh cơ sở. Ngoài học tập lý thuyết, các học viên được thực hành viết tin, xây dựng chương trình phát thanh cơ sở giúp cho học viên có khả năng lựa chọn phân tích sự kiện, vấn đề và có thể thực hiện thành thạo các tin ngắn, bài phản ánh, người tốt việc tốt…

Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở được triển khai, thực hiện từng bước nhằm xây dựng và phát triển mạng lưới thông tin ở cơ sở, rút ngắn khoảng cách về hưởng thụ thông tin, tuyên truyền giữa các vùng miền; góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của người dân, đặc biệt là nhu cầu thông tin đối với bà con vùng sâu, vùng xa, biên giới.
 

Anh Thư