Quảng Nam: có 3.359 máy vi tính được sử dụng trong các cơ quan nhà nước

10/29/2012 4:34:05 PM

Ngày 26/10, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn Công tác của Ban Điều hành triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Qua đó, Đoàn công tác đã nghe báo cáo về công tác ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, mục tiêu, định hướng và giải pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thời gian tới.


Theo báo cáo, hầu hết các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố đã có mạng LAN và kết nối internet, với tổng số máy chủ khoảng 87 máy, tổng số máy vi tính là 3.359, tỉ lệ máy tính/cán bộ công chức ở cấp tỉnh đạt 84% (trong đó 96% máy có nối mạng), ở cấp huyện đạt 70% (trong đó 80% máy có nối mạng). Ở cấp xã, số văn phòng Đảng ủy, UBND xã có máy tính là 220/243 xã, phường, thị trấn, trong đó 120 đơn vị có kết nối internet. Về kết nối mạng chuyên dùng Chính phủ, đến nay đã có 51 đơn vị kết nối mạng chuyên dùng Chính phủ. Đặc biệt, trong năm 2011, tỉnh đã đầu tư xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình với quy mô 19 điểm bao gồm các điểm cầu tại Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng UBND 17 huyện, thành phố. Hệ thống Trung tâm dữ liệu tỉnh hoạt động ổn định, với hạ tầng bao gồm 07 máy chủ, các trang thiết bị mạng, thiết bị lưu trữ SAN, hệ thống điện, đường truyền kết nối internet trực tiếp tốc độ 20Mbps, … Hiện nay, hệ thống đang phục vụ cung cấp dịch vụ web cho hơn 100 cơ quan, đơn vị của tỉnh. Đến nay, tỉ lệ cán bộ công chức được cấp và sử dụng hộp thư điện tử đạt gần 70%. Đồng thời tỉnh đã triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp cho gần 10 Sở, ban, ngành, huyện, thành phố. Riêng đối với Cổng thông tin điện tử tỉnh đã cung cấp thông tin của gần 600 thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, trong đó chủ yếu ở mức độ 1.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở TT&TT cũng đã xác định rõ mục tiêu trong thời gian tới: Đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển CNTT trong toàn tỉnh, đồng bộ với sự phát triển chung của cả nước; đưa CNTT trở thành ngành kinh tế, kỹ thuật quan trọng, đóng góp đáng kể vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đáp ứng đầy đủ nhu cầu thông tin trong mọi mặt của đời sống xã hội, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh nhà; Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp, làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn; Xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin lớn, tạo môi trường làm việc điện tử rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước, hướng tới nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động của cơ quan nhà nước.
 

Sở TT&TT Quảng Nam