Hải Dương: Giao ban khối tuyên truyền tháng 4/2012

5/2/2012 9:12:22 AM

Chiều 27/4/2012, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Hải Dương phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban khối tuyên truyền tháng 4/2012, nhằm đánh giá kết quả công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản và thông tin tuyên truyền trong tháng 4 và định hướng các nội dung cần tuyên truyền trong tháng 5/2012. Đồng chí Nguyễn Quang Hảo, Giám đốc Sở TT&TT và đồng chí Bùi Quang Toản, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương đồng chủ trì hội nghị.Đồng chí Nguyễn Quang Hảo, Giám đốc Sở TT&TT Hải Dương phát biểu tại hội nghị.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong tháng 4/2012, nhìn chung các cơ quan báo, đài, tạp chí, đặc san, bản tin và Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương đã thông tin kịp thời, thường xuyên, toàn diện các hoạt động trên mọi lĩnh vực. Trong đó có nhiều tin, bài phản ánh việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành trong tỉnh; tin, bài về tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương; hưởng ứng Năm An toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới,… Ngoài ra, trong tháng 4/2012, báo chí trong nước đã có gần 100 tin, bài viết về tỉnh Hải Dương, phản ánh tình hình phát triển kinh tế xã hội của Hải Dương và các vấn đề thời sự nổi bật, được dư luận xã hội quan tâm.

Trong công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh, Sở TT&TT Hải Dương đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản liên quan đến các vấn đề quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông; quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện; tổ chức hội nghị trên hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Hải Dương... Sở TT&TT Hải Dương cũng phối hợp với các sở, ngành triển khai một số công việc chuyên môn, điển hình là xây dựng xong hệ thống truyền hình trực tuyến trên địa bàn tỉnh gồm 27 điểm và đã tổ chức thành công Hội nghị về Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tỉnh Hải Dương; làm tốt công tác tiếp nhận, hướng dẫn, thẩm định hồ sơ và cấp phép báo chí, xuất bản; duy trì hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hải Dương…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo công tác thông tin tuyên truyền, đồng thời thống nhất định hướng thông tin tuyên truyền trong tháng 5/2012 gồm các nội dung: tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tăng cường tuyên truyền Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí  Minh; thông tin kịp thời về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các hoạt động như: chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp phổ thông các cấp, định hướng và chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp; công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh; đồng thời tập trung tuyên tuyền về các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và của tỉnh trong tháng 5/2012
 

Trọng Thắng - Nguyễn Hạnh