Tuyên Quang: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

10/27/2011 9:20:21 AM

Sáng ngày 26/10, Sở Thông tin & Truyền thông tổ chức “ Hội nghị Tuyên truyền phổ biến pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước chuyên ngành Thông tin và Truyền thông” cho phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố; các doanh nghiệp bưu chính - viễn thông, Đài phát thanh truyền hình và các doanh nghiệp sử dụng tần số khác trên địa bàn. Tham gia phổ biến tại hội nghị là lãnh đạo, chuyên viên từ Trung tâm tần số khu vực VIII - Cục tần số vô tuyến điện - Bộ Thông tin và Truyền thông và các phòng chức năng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang.Đồng chí Vũ Tuấn- Phó giám đốc Sở TT& TT phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến các kiến thức pháp luật liên quan lĩnh vực Thông tin và Tuyền thông như: Luật Bưu chính; Nghị định 47/2011/NĐ-CP và nghị định 25/2011/ NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số nội dung của luật Bưu chính và luật Viễn thông; Nghị định 83/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Viễn thông; Chỉ thị 03/CT-BTTTT về tăng cường công tác quản lý chất lượng thiết bị phát thanh, truyền hình và truyền thanh không dây; Chỉ thị 04/CT-BTTTT chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc sử dụng điện thoại không dây để đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện; Thông tư 24/2010/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện, sử dụng chung tần số vô tuyến điện; Quản lý nhà nước về Báo chí - Xuất bản trên địa bàn Huyện, Thành phố; Quản lý nhà nước về Bưu chính, Viễn thông; Quản lý dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn Ngân sách nhà nước.

Thành công của Hội nghị đã góp phần tích cực đưa các văn bản quy phạm pháp luật nhanh chóng đi vào cuộc sống và góp phần nâng cao năng lực, trình độ quản lý của đội ngũ cán bộ cấp huyện, trong các doanh nghiệp bưu chính - viễn thông, Đài phát thanh truyền hình và các doanh nghiệp sử dụng tần số khác trên địa bàn.

Phương Lan