Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình làm việc với các doanh nghiệp bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh

9/5/2011 2:00:14 PM

Thực hiện chương trình công tác năm 2011, vừa qua, Đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông do đồng chí Lê Tiến Ninh- Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở chủ trì đã làm việc với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình.


Đại diện các doanh nghiệp đã báo cáo với Đoàn tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian qua của doanh nghiệp. Cùng với sự đa dạng hoá các loại hình dịch vụ, phát triển số lượng khách hàng dựa trên những chính sách có lợi cho người tiêu dùng, đóng góp lớn vào ngân sách địa phương; Doanh nghiệp cũng không ngừng củng cố cơ sở hạ tầng, để mở rộng vùng phủ sóng, chống nghẽn mạng, tăng khả năng phục vụ. Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, như ủng hộ quỹ xoá đói giảm nghèo, giúp đỡ các gia đình chính sách gặp khó khăn, xây nhà tình nghĩa… Tuy nhiên, trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cũng gặp phải những khó khăn, như công tác triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện các quy định của Nhà nước…

Phát biểu tại các cuộc tiếp xúc, Lãnh đạo các đơn vị đã đề xuất những kiến nghị với Đoàn, như: Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên địa bàn phát triển bền vững; đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan tháo gỡ một số khó khăn cho các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư hoặc sửa chữa cải tạo cơ sở hạ tầng.

Trong các buổi làm việc, Lãnh đạo các đơn vị và Đoàn công tác đã trao đổi, thảo luận về một số vấn đề, như việc phối hợp giữa các đơn vị có liên quan, giữa các doanh nghiệp viễn thông trong tỉnh, và một số giải pháp hoạt động trong thời gian tới.

Kết thúc buổi làm việc, Giám đốc Sở TT&TT Lê Tiến Ninh khẳng định: Các doanh nghiệp bưu chính viễn thông trên toàn tỉnh tuy mới phát triển mạnh trong một số năm gần đây, nhưng là ngành có đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí cũng đánh giá cao dịch vụ của của các doanh nghiệp và hy vọng trong thời gian tới, các doanh nghiệp sẽ phát huy nhiều hơn nữa lợi thế của mình để phát triển bền vững trong tương lai. Sở TT&TT tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp và có những giải pháp hữu hiệu nhất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp.

Lưu Thị Hương