UBND tỉnh Sóc Trăng triển khai Chỉ thị số 897/CT-TTg về việc tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số

7/20/2011 9:38:34 AM

Theo đó, UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu các đơn vị trực thuộc và các đơn vị kinh doanh dịch vụ viễn thông, CNTT trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung:


Sở TT&TT chỉ đạo cán bộ kỹ thuật kiểm tra lại hế thống trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, tiến hành giám sát, lưu trữ dự phòng, biên bản hoạt động để xử lý trong trường hợp xảy ra sự cố. Trang bị, nâng cấp các giải pháp tường lửa, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin số, xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin số giai đoạn 2011-2015, bồi dưỡng nghiệp vụ đội ngũ cán bộ làm công tác bảo đảm an toàn thông tin số.

Các Sở, ban, ngành phối hợp với Sở TT&TT để rà soát, kiểm tra các lỗ hổng bảo mật để kịp thời xử lý.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, CNTT trên địa bàn tỉnh rà soát các hệ thống, tiến hành giám sát, lưu trữ biên bản hoạt động để xử lý trong trường hợp xảy ra sự cố.

P. Bình