Sở TT&TT Thanh Hóa sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011

7/13/2011 3:10:38 PM

Ngày 12/7/2011, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011. Đồng chí Đỗ Thanh - Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011 của Sở Thông tin và Truyền thông. Theo báo cáo, các chỉ tiêu toàn ngành đạt được như sau:

- Về bưu chính – viễn thông: Sản lượng báo chí phát hành 6 tháng đầu năm ước đạt 8,9 triệu tờ, cuốn; bằng 100% so với cùng kỳ năm 2010 và đạt 46,3% so với kế hoạch giao. Hiện có 628/637 xã, phường, thị trấn có báo đọc trong ngày xuất bản (8 xã, 01 thị trấn của huyện Mường lát). Tổng doanh thu của các dịch vụ 6 tháng đầu năm ước thực hiện đạt 15,5 tỷ  đồng (bằng 101% so cùng kỳ năm 2010).

- Toàn tỉnh có 452 xã được phủ sóng thông tin di động băng thông rộng, bằng 70,95%. Tổng số máy trên toàn mạng ước đạt 2.215.000 thuê bao, đạt mật độ 64,8 máy/100 dân (Trong đó thuê bao cố định đạt 663.000 máy, mật độ 19,4 máy/100 dân và thuê bao di động đạt 1.553.000 máy, mật độ 45,4 máy/100 dân).

- Về công nghệ thông tin: Đã hoàn thiện dự án "Hoàn thiện hệ thống thông tin số phục vụ sự chỉ đạo điều hành của tỉnh". Đến nay triển khai 48/48 đơn vị theo như kế hoạch. Tuy nhiên, kết quả triển khai ứng dụng phần mềm trong các đơn vị còn nhiều hạn chế; theo thống kê có 05 đơn vị đưa vào khai thác tốt (bằng 10%); 20 đơn vị mới đưa vào khai thác nhưng mới sử dụng Thư điện tử, gửi nhận một số văn bản tại bộ phận văn thư, một số phòng ban (bằng 40%), còn lại 23 đơn vị chưa đưa vào sử dụng khai thác (bằng 50%)

  - Về Báo chí, xuất bản: Đã triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực báo chí, xuất bản và hoàn thành các nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, nhanh nhạy; công tác quản lý hoạt động báo chí, xuất bản được duy trì, bám sát với sự phát triển và nhu cầu của cuộc sống xã hội, các hoạt động tuyên truyền liên ngành như: tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, về “Tuần Văn hoá-Du lịch Sầm Sơn năm 2011”; tuyên truyền bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, phòng chống dịch lợn tai xanh, lở mồm long móng, ... đạt kết quả cao. 

  - Công tác thanh tra: 6 tháng đầu năm đã tiến hành 10 cuộc thanh tra, kiểm tra; với tổng số 67 tổ chức, cá nhân thuộc các lĩnh vực bưu chính, chuyển phát; tần số vô tuyến điện; quản lý thông tin trên Internet; phát hành xuất bản phẩm; truyền hình cáp. Nhìn chung, hoạt động phát triển hạ tầng, cung cấp và sử dụng dịch vụ thuộc lĩnh vực TTTT của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh dần dần đi vào nề nếp; công tác quản lý nhà nước từ Sở đến UBND cấp huyện đã được tăng cường. Qua công tác thanh tra, kiểm tra cho thấy phần lớn các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực TTTT thực hiện đúng quy định của pháp luật; số lượng các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định giảm đi đáng kể. Trong đó lĩnh vực kinh doanh đại lý Internet công cộng là lĩnh vực nhạy cảm, những năm trước có nhiều sai phạm nhưng đến năm 2011 các sai phạm của đại lý đã giảm đáng kể: Có 90,32% đại lý có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Còn lại 9,68% số đại lý có địa điểm cách trường học dưới 200 m nên không được UBND huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh); 90,32% các đại lý có hợp đồng đại lý Internet công cộng theo quy định; 96,77% số đại lý có thiết bị PCCC; số đại lý có lưu giữ thông tin, hình ảnh có nội dung độc hại (đồi truỵ) giảm đáng kể chỉ còn 6,45%; không phát hiện các đại lý lưu giữ thông tin, hình ảnh có nội dung tuyên truyền phản động, chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong 6 tháng cuối năm 2011, Sở sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm 2011 - 2015; Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2011; Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND tỉnh về những giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; Chương trình công tác năm 2011 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Bộ TTTT…

Lê Thị Kim