Long An: Hội nghị tập huấn công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực internet - trò chơi trực tuyến và phòng chống in lậu trên địa bàn tỉnh

7/12/2011 10:33:21 AM

Ngày 08/7/2011, Sở Thông tin và Truyền thông Long An tổ chức “Hội nghị tập huấn công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực internet - trò chơi trực tuyến và phòng chống in lậu trên địa bàn tỉnh” cho Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố và Đội liên ngành phòng chống in lậu tỉnh. Ông Nguyễn Hoà Nhã - Phó Giám đốc Sở TT&TT chủ trì hội nghị.


Hội nghị phổ biến những quy định pháp luật cơ bản về lĩnh vực in ấn, phát hành xuất bản phẩm; lĩnh vực Internet - trò chơi trực tuyến, thông tin thuê bao trả trước, viễn thông công ích, hạ tầng viễn thông, bưu chính chuyển phát; các quy định xử phạt vi phạm hành chính và một số kinh nghiệm thực tế trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

Kết thúc hội nghị, ông Nguyễn Hoà Nhã phân công cụ thể những công việc Phòng Văn hoá và Thông tin địa phương cần khẩn trương thực hiện: tổ chức tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền cho các đối tượng là chủ cơ sở in, photo, phát hành về các quy định của nhà nước trong lĩnh vực hoạt động in, phát hành; tổ chức tập huấn về công tác quản lý Internet-trò chơi trực tuyến cho cán bộ xã, phường, thị trấn; tham mưu UBND huyện sơ kết tình hình thực hiện công tác quản lý internet-trò chơi trực tuyến 6 tháng đầu năm 2011; tập trung triển khai công tác thanh tra-kiểm tra đại lý internet-trò chơi trực tuyến và thuê bao di động trả trước, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; thực hiện các nội dung báo cáo theo định kỳ tháng, quí theo hướng dẫn của Sở TT&TT.  

Cũng tại hội nghị tập huấn, Ban tổ chức đã phát gần 1000 “Tài liệu tuyên truyền một số quy định về lĩnh vực in và phát hành trên địa bàn” nhằm giúp các phòng Văn hoá và Thông tin vận dụng vào thực tiễn công tác quản lý; đồng thời giúp các tổ chức và cá nhân hoạt động liên quan đến lĩnh vực in, phát hành nắm vững quy định của Nhà nước để chấp hành trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngọc Hiền