Phổ biến Luật tần số vô tuyến điện tại Đắk Lắk

5/30/2011 9:37:10 AM

Ngày 27/5/2011, Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk phối hợp với  Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII tổ chức hội nghị phổ biến Luật Tần số vô tuyến điện và đánh giá tình hình quản lý, sử dụng tần số vô tuyên điện trên địa bàn tỉnh. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có ông Lê Hữu Thịnh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk, ông Nguyễn Tuấn Hùng - Giám đốc Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII, lãnh đạo các Phòng VH–TT, đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sử dụng tần số vô tuyến điện trong khu vực.


Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Hữu Thịnh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk cho rằng Luật Tần số vô tuyến điện cùng các văn bản quy phạm pháp luật khác đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để thực hiện và nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước. Sau hội nghị Sở sẽ tăng cường công tác kiểm tra về việc sử dụng tần số vô tuyến điện, tiếp tục nghiên cứu quán triệt các văn bản  pháp luật có liên quan để đưa Luật vào cuộc sống.

Theo ông Lê Đình Hoan - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 239 cơ quan, đơn vị sử dụng Tần số vô tuyến điện với hơn 2,2 nghìn thiết bị phát sóng. Một số đơn vị chưa thực hiện tốt quy định của pháp luật về Tần số như sử dụng tần số không đúng với tần số ấn định cấp phép, số lượng thiết bị sử dụng nhiều hơn so với số lượng cấp phép, sử dụng thiết bị có công suất cao hơn so với công suất được cấp phép, sử dụng thiết bị phát sóng không có giấy phép hoặc giấy phép hết hạn sử dụng, một số Đài truyền thanh đầu tư thiết bị mới không thực hiện kiểm định nên khi hoạt động gây bức xạ các tần số không mong muốn, gây can nhiễu có hại.

Đặc biệt là nhiều trường hợp một số tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị điện thoại không dây chuẩn DECT 6.0 không phù hợp với quy hoạch tần số ở Việt Nam đã gây can nhiễu cho hệ thống thông tin di động.

Thay mặt Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII ông Nguyễn Tuấn Hùng - Giám đốc Trung tâm phổ biến Luật Tần số vô tuyến điện và Thông tư 24/2010/TT-BTTTT ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện. Luật Tần số vô tuyến điện gồm 8 chương, 49 điều, quy định về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và quản lý an toàn bức xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2010.

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Lê Hữu Thịnh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk cho rằng thời gian qua các đơn vị đã chấp hành tốt các quy định về tần số, các trường hợp vi phạm đều được phát hiện và xử lý kịp thời, nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng tần số ngày càng tốt hơn. Ông Lê Hữu Thịnh cũng cho rằng vấn đề thu phí tần số thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn cần có sự phối hợp giữa các đơn vị, bên cạnh đó cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên tuyền để các đơn vị và người dân sử dụng tần số có hiệu quả và đúng pháp luật  trong thời gian tới.

Thế Sự