Bình Định: Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

12/3/2010 8:47:39 AM

Ngày 30/11, tại thành phố Quy Nhơn, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có Đ/c Nguyễn Bá Trà, Tỉnh uỷ viên - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; lãnh đạo UBND; lãnh đạo Phòng Văn hoá - Thông tin các huyện, thành phố; lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh; Trưởng văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các báo trung ương và các tỉnh thường trú tại Bình Định.Sau 3 năm thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí có 42 cơ quan, đơn vị, địa phương đã cử 82 cán bộ phát ngôn. Theo đánh giá bước đầu, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt giúp cho các cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo tiếp cận, nắm bắt những thông tin chính xác về các vấn đề kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng…; phản ánh tình hình một cách trung thực và tạo điều kiện để phóng viên, nhà báo gần gũi, gắn bó với các cơ quan, đơn vị của tỉnh. Tuy nhiên, những kết quả trên mới chỉ là bước đầu, hoạt động này chưa đi vào nề nếp ổn định, thường xuyên; kỹ năng của người phát ngôn còn hạn chế; ở một số cơ quan, địa phương vẫn còn tình trạng người phát ngôn né tránh, đùn đẩy khi báo chí có yêu cầu cung cấp thông tin.

Tại hội nghị, lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương và cơ quan báo chí đã thảo luận nhiều vần đề như: nội dung cung cấp thông tin, phương pháp cung cấp thông tin; đánh giá vai trò, trách nhiệm, kỹ năng của người phát ngôn, cung cấp thông tin; những giải pháp để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ phát ngôn; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện và giải pháp để mang lại hiệu quả cao và hoạt động tác nghiệp của nhà báo …

Theo ông Nguyễn Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, để nâng cao chất lượng trên lĩnh vực phát ngôn và cung cấp thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tham mưu cho UBND tỉnh quy định cụ thể người phát ngôn của các cơ quan hành chính nhà nước phải từ cấp phó trở lên; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ phát ngôn; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và khen thưởng các đơn vị làm tốt công tác phát ngôn.

Huy Phúc