Sở TT&TT Bình Phước: Đánh giá tình hình báo chí định kỳ quý III năm 2010

8/26/2010 9:53:52 AM

Sáng nay 25/8, Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Bình Phước đã tổ chức cuộc họp đánh giá về hoạt động báo chí – tuyên truyền quý III năm 2010 trên địa bàn tỉnh và những định hướng tuyên truyền trong những tháng cuối năm.Trong quý III năm 2010, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã chủ động, tích cực trong việc thông tin tuyên truyền các sự kiện chính trị - xã hội của tỉnh và của đất nước. Đặc biệt, các Báo, Đài tập trung thực hiện nhiều tin, bài phản ánh các hoạt động về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 và Đại hội lần thứ 11 của Đảng. Ngoài ra, báo chí cũng tập trung tuyên truyền cho đại hội thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, tiến tới đại hội thi đua yêu nước toàn quốc. Các thông tin về kỳ họp lần thứ 18 của HĐND tỉnh khóa VII cũng được cập nhật một cách đầy đủ, chính xác. Các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh cũng đã thực hiện đúng cam kết về cung cấp các kênh truyền hình với các nội dung đa dạng, phong phú.
 
Trong những tháng cuối năm, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục tập trung tuyên truyền cho các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền trước Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 9, tiến tới Đại hội lần thứ 11 của Đảng. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền về cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.