Vĩnh Phúc dự kiến điều tra dịch vụ điện thoại, internet xong trước ngày 25/6

6/11/2010 9:21:13 AM

Theo thông tin từ các huyện, thành, thị trong tỉnh, cuộc điều tra, thống kê dịch vụ điện thoại, internet và nghe – nhìn năm 2010 đang diễn ra thuận lợi, nhân dân đồng thuận với chủ trương và chính sách của Chính phủ; hầu hết các hộ gia đình đã cùng phối hợp, tạo điều kiện cung cấp thông tin cho cán bộ điều tra.


Tính đến hết ngày 9/6/2010, tất cả các xã trên địa bàn tỉnh đang thực hiện điều tra theo đúng phương án của Bộ Thông tin và Truyền thông. Ban chỉ đạo tỉnh đã phân công thành viên tổ giúp việc đi tất cả các huyện, giám sát và hướng dẫn điều tra. Hiện tại, 9/9 huyện, thành, thị trong tỉnh đã hoàn thành phiếu điều tra số 02; 102/137 xã đã điều tra xong phiếu 03, chiếm tỷ lệ 74,5% và khoảng 20% số thôn đã hoàn thành xong phiếu số 04. Xã Lãng Công, huyện Sông Lô là xã đầu tiên của tỉnh đã hoàn thành xong cuộc điều tra này.

Ban chỉ đạo điều tra, thống kê các cấp đang tập trung chỉ đạo các địa phương phấn đấu hoàn thành thu thập số liệu điều tra, thống kê trước thời hạn, dự kiến xong trước ngày 25/6. Thường trực Ban chỉ đạo các cấp luôn trực sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của các đơn vị, kịp thời tư vấn giải đáp trực tiếp cho các điều tra viên và xử lý các vướng mắc trong quá trình điều tra.
 

(Cổng TTGTĐT Vĩnh Phúc)