Quảng trị đồng loạt triển khai ra quân Điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn tỉnh năm 2010

6/5/2010 3:13:48 PM

Sáng ngày 01/6/2010 các địa phương trong toàn tỉnh đã tổ chức ra quân đồng loạt thực hiện Điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn tỉnh năm 2010 theo chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh Quảng Trị.


Xác định đây là cuộc điều tra thống kê có quy mô lớn, thực hiện đến tất cả các hộ gia đình, các thôn, bản, tổ dân phố, xã phường, thị trấn và các đơn vị cung ứng dịch vụ viễn thông, internet, nghe-nhìn, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND, văn phòng Đảng ủy, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND từ cấp tỉnh đến cấp xã trên phạm vi toàn quốc. Với tinh thần chỉ đạo tích cực của lãnh đạo tỉnh, Ban chỉ đạo cấp tỉnh và sự phối hợp của các Sở, ban ngành và lãnh đạo các huyện, thị, thành phố trong công tác chuẩn bị cho cuộc điều tra tại địa phương. Công tác chỉ đạo điều hành, kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo cấp tỉnh và các huyện, thị, thành phố đã thực hiện khá tốt. Vì vậy khi tổ chức ra quân điều tra cơ bản thuận lợi, các hộ gia đình đều ủng hộ chủ chương của Đảng và Nhà nước, đã tích cực cung cấp thông tin chính xác theo yêu cầu của các điều tra viên. Thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Tổ chuyên viên giúp việc đã được phân công đến các Huyện, xã đển hỗ trợ, và chỉ đạo, giám sát công tác điều tra.

Đến thời điểm 16 giờ chiều ngày 03/6/2010 toàn tỉnh đã có 141/141 các xã, phường đã triển khai công tác điều tra. Đối với phiếu số 01 do sở Thông tin và Truyền thông thực hiện đã cơ bản hoàn thành. Phiếu 02 các huyện đã điều tra xong; Phiếu 03: đạt 60% số xã; Phiếu 04 đã tiến hành điều tra với kết quả bước đầu đạt khoảng 35% tổng số hộ trên địa bàn điều tra toàn tỉnh. Nhìn chung những ngày đầu ra quân điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ  điện thoại, Internet và nghe - nhìn tỉnh Quảng Trị năm 2010 ở tỉnh Quảng Trị đã đạt kết quả tốt./.