Hậu Giang sẽ điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn tại khoảng 190.000 hộ gia đình

5/10/2010 2:39:12 PM

Bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/6/2010, Hậu Giang cùng 63 tỉnh, thành cả nước sẽ tiến hành điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe-nhìn, cuộc điều tra diễn ra trong vòng 30 ngày. Kết quả điều tra là cơ sở để Đảng, Nhà nước xây dựng các chương trình phát triển hạ tầng, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực thông tin, truyền thông; từ đó xây dựng định hướng phát triển đến năm 2020.


Đây là đợt tổng điều tra quy mô lớn, thu thập thông tin đến từng hộ gia đình, từng thôn bản và các doanh nghiệp viễn thông có hạ tầng mạng trên toàn quốc nhằm đánh giá hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn trong toàn quốc. Ở cấp trung ương, Bộ TTTT thành lập Ban chỉ đạo điều tra, thống kê của Bộ. Ở cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo điều tra, thống kê.

Tại tỉnh Hậu Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Chắc đã ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo Điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe – nhìn toàn quốc năm 2010 với 14 thành viên, trong đó ông Trần Thành Lập – PCT UBND tỉnh làm trưởng Ban, phó trưởng ban thường trực là ông Đỗ Chiêu Quí – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TT&TT. Tổ chuyên viên giúp việc do Sở TT&TT chủ trì với 22 thành viên, gồm đại diện các Phòng, Ban trực thuộc Sở TT&TT, đại diện 1 số sở, ngành liên quan và lãnh đạo Phòng văn hóa và thông tin các huyện, thị trên địa bàn tỉnh.

Tại 2 cuộc Hội nghị trực tuyến do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tuần qua, cùng với 63 tỉnh, thành trong cả nước Hậu Giang có gần 100 đại biểu là Ban chỉ đạo, đại diện các doanh nghiệp và Đài PT-TH tỉnh tham dự. Đại biểu đã nghe triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn năm 2010; Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông về Phương án điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe nhìn toàn quốc năm 2010. Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai khẳng định: “Đây là một nhiệm vụ rất lớn và quan trọng của năm 2010 mà Thủ tướng đã giao cho Bộ TT&TT chủ trì và phối hợp với các Bộ, Ngành khác và đặc biệt là đã giao cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng phối hợp triển khai. Cuộc điều tra này có ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng đối với việc xây dựng chiến lược phát triển TT&TT của đất nước trong thời gian tới. Chính vì thế cần phải khẩn trương làm tốt các nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ giao cho...”. Tại đây, Ban chỉ đạo cấp tỉnh, Tổ chuyên viên giúp việc còn được hướng dẫn thực hiện phương án điều tra thống kê.

Sau khi được Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày, thảo luận và thống nhất những vấn đề về phương án triển khai sao cho sát hợp tình hình của từng địa phương; về cách thức tổng hợp số liệu tại những vùng nông thôn, vùng có đặc thù kinh tế khác nhau; về những vấn đề liên quan đến tài chính phục vụ công tác điều tra… Sở Thông tin và Truyền thông Hậu Giang tiến hành tập huấn cho Tổ chuyên viên giúp việc, cuối tháng 5 sẽ tiến hành tập huấn đến lực lượng điều tra viên tại các xã, phường và cuối cùng là các ấp, khu vực trên toàn địa bàn. Tiến hành in ấn mẫu biểu và các điều kiện vật chất phục vụ cuộc điều tra. Đặc biệt, có kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền để mọi người hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của cuộc tổng điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe nhìn toàn quốc năm 2010. 

Theo số liệu ban đầu, toàn tỉnh Hậu Giang có 189.805 hộ gia đình thuộc 524 ấp, khu vực của 73 xã, phường, thị trấn thuộc diện điều tra lần này.