Học sinh Hải Dương đạt nhiều giải thưởng tại cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 39

4/27/2010 1:44:09 PM

Đây là năm đầu tiên tỉnh Hải Dương triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU với quy mô rộng khắp, thu hút nhiều học sinh tham gia. Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ động phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn TNCSHCM, đặc biệt là Bưu điện tỉnh Hải Dương đã hỗ trợ cả kinh phí cho hoạt động tổ chức cuộc thi ở tỉnh như: thông tin tuyên truyền phát động, thu bài và chấm thi, trao giải ở tỉnh. Theo thông báo của thường trực Ban Tổ chức (BTC) và Ban giám khảo (BGK) cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 39 thì năm nay Hải Dương có nhiều giải thưởng tại cuộc thi lần này.


Tổng số bài dự thi mà Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh nhận được từ các trường gửi về tham gia đạt cấp tỉnh là 14.532 bài dự thi chưa kể số bài các em tự gửi về BTC Trung ương, trong đó đã trao giải thưởng cho 18 cá nhân đạt giải và 06 tập thể có nhiều thành tích.

Tất cả các bài dự thi cấp tỉnh đều được gửi lên BTC cuộc thi Trung ương để tham gia xét giải quốc gia. Kết quả Hải Dương có 07 giải, trong đó: 01 giải Nhì trao cho em Nguyễn Thị Thanh Mai, lớp 10A8, THPT Tứ Kỳ, Hải Dương. 02 giải Ba trao cho các em: Nguyễn Đức Hải Dương, lớp 4A2, TH Đặng Quốc Chinh, TP. Hải Dương; Nguyễn Thị Quỳnh Trang, lớp 10A8, THPT Tứ Kỳ, Hải Dương. 04 giải Khuyến khích dành cho các em Hoàng Thị Phương Mai, lớp 10A12, THPT Nam Sách, Hải Dương; Lê Thị Mai, lớp 10A11, THPT Nam Sách, TP. Hải Dương; Phạm Thủy Diệu, lớp 7A1, THCS Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương; Nguyễn Thị Phúc, lớp 10A6, THPT Tứ Kỳ, Hải Dương.

Đặc biệt, em Nguyễn Đức Hải Dương, lớp 4A2, TH Đặng Quốc Chinh, TP. Hải Dương là học sinh nhỏ tuổi nhất đạt giải trong cuộc thi lần này.

Sở TT&TT Hải Dương