Quảng Ngãi: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước

4/20/2010 3:44:25 PM

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Sơn-Trưởng Ban chỉ đạo CNTT tỉnh Quảng Ngãi chủ trù buổi làm việc với các thành viên Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin trong tỉnh nhằm triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.


Theo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Quảng Ngãi, hiện tại các cơ quan nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi đều có mạng LAN và kết nối sử dụng internet, khoảng 80% máy tính được kết nối mạng LAN, 40% hệ thống mạng đã trang bị hệ thống bảo mật, an ninh mạng (Firewall). Đã cấp khoảng 4.000 địa chỉ thư điện tử (theo tên miền: @quangngai.gov.vn) và tỷ lệ sử dụng thường xuyên trao đổi công tác khoảng 50%. Đến nay đã có 17 đơn vị đã và đang triển khai phần mềm quản lý văn bản điều hành, trong đó có 15 đơn vị triển khai phần mềm eOfice, 01 đơn vị sử dụng phần mềm dùng chung và 01 đơn vị đang triển khai phần mềm M-Office. Đã đăng tải trên 1.100 thủ tục hành chính đã được đăng tải trên Trang tin điện tử Quảng Ngãi để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - Nguyễn Hoàng Sơn chỉ đạo, trong thời gian tới cần nâng cao nhận thức cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, nhất là Sở Thông tin và truyền thông Quảng Ngãi.

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi có trách nhiệm triển khai nhanh chóng các dự án mà UBND tỉnh đã phê duyệt; chọn những chương trình, kế hoạch, đề án, dự án trọng điểm, cấp bách để đầu tư trong năm 2010 và những năm tiếp theo; rà soát lại các văn bản chỉ đạo điều hành, các văn bản quy phạm và tham mưu UBND tỉnh ban hành các chủ trương, giải pháp nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT trong thời gian tới; đẩy mạnh sử dụng thư điện tử (tên miền: @quangngai.gov.vn) trong trao đổi công việc; kiểm tra đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện việc ứng dụng và phát triển CNTT tại các địa phương,…

Cùng với tốc độ phát triển khá cao của cả nước trong lĩnh vực CNTT&TT, trong những năm gần đây, tốc độ phát triển CNTT&TT tỉnh Quảng Ngãi cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ. Theo Ban chỉ đạo CNTT Quốc gia, năm 2009, Quảng Ngãi đứng thứ 22/63 tỉnh, thành của cả nước về chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT.
 

Sở TT&TT Quảng Ngãi