Đắk Nông giao ban báo chí tháng 2/2010

3/3/2010 1:44:05 PM

Sáng nay ngày 03/3/2010, tại hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở Thông tin Truyền thông phối hợp tổ chức hội nghị giao ban báo chí chí tháng 2 và định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 3/2010. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Mùa UVBTV Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị cùng lãnh đạo Sở Thông tuỷ và Truyền thông, Hội nhà báo, Lãnh đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh, các cơ quan xuất bản bản tin trong tỉnh.


Trong tháng qua, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã tập trung thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm kịp thời, thông tin những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan báo chí đã tập trung thông tin tuyên truyền chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bình ổn thị trường và phục vụ tết Nguyên đán Canh Dần 2010; thông tin tuyên truyền phản ánh không khí vui xuân, đón tết ở các địa phương trong tỉnh ; Thông tin tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; Tuyên truyền thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc nêu gương những tấm gương điển hình tiên tiến trong việc thực hiện cuộc vận động, tạo ra một bước chuyển biến tích cực về nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Định hướng trong tháng 3/2010, các cơ quan báo chí trong tỉnh cần tập trung thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh như:

1. Tập trung tuyên truyền, tạo sự đồng tình, ủng hộ của toàn Đảng, toàn dân về các chủ trương lớn của Đảng, chính sách, giải pháp chủ yếu của Trung ương, của tỉnh nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối của nền kinh tế; thúc đẩy việc quảng bá tiềm năng đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh của địa phương.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 21-NQ/BTV của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và tuyên truyền các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I; Nghị quyết nhiệm vụ năm 2010.

2. Tuyên truyền việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010. Tập trung vào chủ đề mới của năm 2010 là học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”. Đồng thời, dành thời lượng đáng kể nêu những bài học kinh nghiệm, biểu dương những điển hình tiêu biểu đã được khẳng định, nêu gương tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động của tỉnh ta, và của cả nước.

3. Tuyên truyền về các nội dung chủ yếu của Nghị quyết và các văn bản, kết luận tại Hội nghị lần thứ 11 BCHTW Đảng khoá X; Đẩy mạnh tuyên truyền về các vấn đề liên quan đến công tác phân giới, cắm mốc biên giới Việt Nam – Cam Pu Chia trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn và một số các tài liệu đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cung cấp. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 3/2010, với trọng tâm là tuyên truyền kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng Gia Nghĩa, Đắk Nông (23/3/1975- 23/3/2010); 1970 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 100 năm ngày quốc tế Phụ nữ 8/3.

4. Nâng cao tần suất, chất lượng công tác đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, phản động, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch; đặc biệt là về đường lối phát triển đất nước, vai trò lãnh đạo của Đảng, công tác nhân sự của đại hội đảng các cấp và vấn đề khai thác, chế biến bôxít. Tiếp tục tuyên truyền về tiến độ thi công xây dựng gói thầu EPC dự án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ.

5. Tuyên truyền phản ánh các hoạt động của Tháng Thanh niên, gắn với việc phản ánh các chủ trương, giải pháp của cấp uỷ, chính quyền các cấp nhằm thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết TW 7 (khoá X) về "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá";  đẩy mạnh phong trào xung kích tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao hiệu quả thi đua, tình nguyện tuổi trẻ, bảo vệ môi trường; hướng nghiệp và giải quyết việc làm cho lực lượng thanh niên.

6. Tuyên truyền việc cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh ở người; gia súc, gia cầm, hoa màu và các dịch bệnh lây truyền khác; công tác phòng, chống cháy nổ trong mùa khô.

7. Tiếp tục tăng cường thông tin đối ngoại: chú trọng giới thiệu, quảng bá hình ảnh; tiềm năng du lịch, môi trường đầu tư và văn hoá, con người Đắk Nông. 

8. Tuyên truyền hướng tới Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ II và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Tuyên truyền hướng tới Đại lễ Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội; tiếp tục tuyên truyền về chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.