Long An: Triển khai Kế hoạch truyền thông Đề án 30 của tỉnh giai đoạn 2007-2010

11/25/2009 11:08:03 AM

Ngày 20/11/2009, UBND tỉnh Long An tổ chức họp triển khai kế hoạch truyền thông Đề án 30 của tỉnh giai đoạn 2007-2010. Tham dự có các Sở, ngành của tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài ngành.


Trong thời gian qua cùng với cả nước, trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện sâu rộng và có hiệu quả Đề án 30. Qua giai đoạn thống kê, rà soát điền vào các biểu mẫu của thủ tục hành chính (TTHC), UBND tỉnh đã ban hành Quyết định công bố bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 19 Sở, ngành tỉnh gồm 1.250 thủ tục thuộc 105 lĩnh vực, bộ TTHC này áp dụng chung tại cấp huyện gồm 312 thủ tục thuộc 33 lĩnh vực, tại cấp xã gồm 142 thủ tục thuộc 19 lĩnh vực.

Tại buổi họp, đại diện Tổ công tác Đề án 30 tỉnh đã giới thiệu nội dung trang thông tin điện tử với địa chỉ: www.cctthc.longan.gov.vn với khẩu hiệu “chung tay cải cách thủ tục hành chính” được tích hợp trong Cổng thông tin điện tử tỉnh. Đến với trang thông tin điện tử này, người dân sẽ dễ dàng biết được tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền của từng Sở, ngành trong tỉnh, các văn bản của Tổ công tác Đề án 30, các văn bản quy phạm pháp luật khác… Tổ chức, công dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có thể tham gia rà soát TTHC thuộc các Sở, ngành tỉnh bằng cách trả lời các câu hỏi và điền vào biểu mẫu 3, 3a, 3b đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổ công tác Đề án 30 tỉnh. Kế hoạch truyền thông Đề án 30 sẽ được thực hiện từ nay cho đến khi kết thúc Đề án vào tháng 12 năm 2010 với phương châm “đơn giản, dễ hiểu, dễ tiếp cận”, phát động sáng tác các tác phẩm văn hoá, văn nghệ thuộc các thể loại: cổ nhạc, tân nhạc, các tiểu phẩm kịch ngắn, cải lương…hay tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, toạ đàm, trao đổi, đối thoại góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức, công chức, người lao động về cải cách TTHC. Qua đó tạo được sự đồng thuận cao và sự ủng hộ trong xã hội, thúc đẩy các ngành, các cấp thực hiện thành công Đề án này.