Sở TT&TT Bắc Giang: Tập huấn công tác Thông tin truyền thông cho CBCC Phòng Văn hoá thông tin

11/13/2009 11:10:07 AM

Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước đối với các phòng Văn hoá và thông tin, trong 3 ngày từ 10-12/11/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chuyên ngành thông tin và truyền thông cho hơn 20 cán bộ công chức phòng Văn hoá- Thông tin 10 huyện, thành phố.Thông qua lớp học, các học viên đã được các đồng chí Lãnh đạo Sở trực tiếp truyền đạt những kiến thức cơ bản về Quản lý nhà nước chuyên ngành thông tin và truyền thông. Các chuyên đề được tập huấn gồm: chức năng, nhiệm vụ và hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông; công tác quản lý nhà nước về Bưu chính, Viễn thông; quản lý nhà nước trong ứng dụng Công nghệ thông tin và Công nghiệp công nghệ thông tin; những vấn đề cơ bản về tổ chức, hoạt động thanh tra và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông; đặc biệt là nắm vững những nội dung, nhiệm vụ trong quản lý nhà nước của Phòng Văn hoá- Thông tin; những vấn đề cơ bản về tổ chức, hoạt động thanh tra và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông…