Tin hoạt động Sở TT&TT Phú Yên

7/24/2009 10:33:30 AM

Hội thảo khoa học "Ứng dụng công nghệ GIS trên địa bàn tỉnh Phú Yên"


Sáng ngày 22/7/2009, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội thảo: “Ứng dụng công nghệ GIS trên địa bàn tỉnh Phú Yên”

Chủ trì hội thảo có Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đinh Thanh Tịnh, Phó giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Đào Tứ Xuyên và Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Huỳnh Duy Hiếu. Tham dự Hội thảo có Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Văn Nhân, PCT Ủy ban nhân dân Tp. Tuy Hòa Lê Thanh Phương, PGĐ Sở Y tế Phan Vũ Nhân, PCT Ủy ban nhân dân huyện Sông Hinh Đặng Đình Toại, PGĐ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Đình Thu và các cán bộ chuyên trách của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện thành phố trên địa bàn Tỉnh.

Hội thảo đã đánh giá tình hình ứng dụng GIS trên địa bàn tỉnh Phú Yên, những mặt đã đạt được, những mặt còn tồn tại hạn chế, nguyên nhân và hướng khắc phục; Qua báo cáo tham luận của một số ngành đã và đang ứng dụng công nghệ GIS, đề xuất kiến nghị một số định hướng ứng dụng phát triển GIS của Tỉnh. Sau phần phát biểu khai mạc và báo cáo đề dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ là các báo cáo chuyên đề và báo cáo tham luận của các đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Phú Yên, Phòng Công thương huyện Tuy An. Có 6 ý kiến tham gia phát biểu tại Hội thảo. Các ý kiến tập trung những vấn đề còn tồn tại như: chia sẻ thông tin, tích hợp dữ liệu, quy hoạch định hướng, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, …

Những nội dung thảo luận tại hội thảo, các ý kiến đóng góp, các kiến nghị đề xuất là cơ sở giúp cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch và triển khai các ứng dụng GIS phù hợp với định hướng chung; đáp ứng yêu cầu sử dụng GIS của các cơ quan, ban ngành; phát huy tối đa ưu thế của GIS./.

 

* Kiểm tra hoạt động xuất bản in và phát hành xuất bản phẩm

Thực hiện sự chỉ đạo của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 10 đến ngày 17/7/2009 Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên đã tiến hành tổ chức thanh tra hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Phòng PA25-Công an tỉnh; quản lý thị trường; phòng văn hóa – thông tin các huyện thành phố đã tiến hành kiểm tra. Tại những địa bàn đông dân cư, việc phát hành xuất bản phẩm, cho thuê truyện và in ấn hoạt động nhiều như huyện Sông Cầu; Đông Hòa và thành phố Tuy Hòa.

Qua kiểm tra thực tế tại các địa bàn nêu trên, các nhà sách, chi nhánh, cửa hàng phát hành sách nói chung đều thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách của nhà nước trong hoạt động này và có đăng ký kinh doanh đúng quy định.

Các điểm cho thuê truyện tư nhân tại thành phố Tuy Hòa và huyện Sông Cầu có cho thuê truyện tranh: Girl Comics và Crazy Kiss của nhà Xuất Bản Thanh Hóa không đăng ký kế hoạch xuất bản và không nộp lưu chiểu cho Cục Xuất bản, đoàn đã tịch thu số truyện tranh nêu trên gồm: 14 quyển thuộc danh mục xuất bản phẩm vi phạm do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp, chấn chỉnh hoạt động in và phát hành ở địa phương đi vào nề nếp.