Kết quả hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông Bình Định 6 tháng đầu năm 2009

7/24/2009 9:25:55 AM

Sáu tháng đầu năm 2009, ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định đạt được nhiều kết quả đáng kích lệ, công tác quản lý nhà nước được tăng cường, hiệu quả được nâng lên rõ rệt. Trong đó Sở đã tập trung tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác quản lý ngành, hoàn thiện Quy hoạch sắp xếp mạng lưới báo chí in đến năm 2020; tập trung công tác kiện toàn tổ chức và tiếp nhận thêm nhiệm vụ QLNN về phát thanh truyền hình; xây dựng và triển khai các kế hoạch CNTT đặc biệt là ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước.


Mạng lưới bưu chính, viễn thông phát triển, đặc biệt mạng thông tin di động đã mở rộng vùng phủ sóng, đến nay toàn tỉnh có 232 điểm phục vụ viễn thông công cộng; viễn thông và Internet tiếp tục tăng trưởng mạnh, tốc độ phát triển thuê bao điện thoại tăng nhanh, tổng số thuê bao điện thoại trên toàn mạng hiện có là 1.223.978 máy (trong đó có 1.003.813 máy di động và 220.165 máy cố định) tăng 24,4%s o với năm 2008, đạt mật 77,46 máy/100dân. Dịch vụ Internet có 20.429 thuê bao, toàn tỉnh có 585 trạm thu phát sóng thông tin di động.

Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là ứng dụng CNTT trong hoạt đông quản lý nhà nước được triển khai đạt kết quả, qua đó đã triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước tại 03 đơn vị; tổ chức các Hội thảo “Giải pháp văn phòng điện tử”, và “Đảm bảo ứng dụng và an ninh thông tin” cho hơn 300 đại biểu của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự; mở 01 lớp đào tạo “Khai thác máy tính và mạng máy tính trong doanh nghiệp”; đồng thời triển khai dự án lắp đặt điểm truy cập Internet tại Ga hàng không Phù cát với tổng kinh phí gần 150 triệu đồng.

Công tác thông tin báo chí tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đúng định hướng của Đảng và Nhà nước, đáp ứng ngày càng cao về thông tin phục vụ lãnh đạo và đời sống tinh thần cho người dân. Hoạt động xuất bản cũng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tuyên truyền, hướng dẫn kịp thời các nhiệm vụ chính trị-xã hội của địa phương. Đến nay các cơ quan, đơn vị xuất Bản bản tin, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người đọc.

Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã cấp 29 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, cho phép 02 đơn vị trong tỉnh tổ chức họp báo và đề nghị cấp thẻ Nhà báo cho 18 phóng viên. Phối hợp với Trung tâm kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực 3 hướng dẫn và cấp phép tần số và thiết bị phát sóng theo qui định cho 116 đài truyền thanh xã phường, thị trấn và các phương tiện nghề cá. Thực hiện 10 cuộc thanh tra, kiểm tra với tổng số 81 đơn vị, phát hiện 27 trường hợp vi phạm và tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 12,4 triệu đồng. Đã tiếp nhận và giải quyết 4 đơn kiến nghị của người dân về việc xây dựng các trạm thu phát sóng di động (trạm BTS) của các doanh nghiệp viễn thông ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Tổ chức thẩm định 02 tác phẩm vi phạm hoạt động xuất nhập khẩu văn hoá phẩm, Luật xuất bản.

Phát huy những kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm Sở tiếp tục tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp, các chương trình, dự án trọng điểm về lĩnh vực thông tin và truyền thông; tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo quản lý và phát triển lĩnh vực này phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Tiếp tục triển khai các chương trình, dự án về CNTT; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, các văn bản pháp luật trong lĩnh vực ngành cho Lãnh đạo phòng văn hoá - Thông tin huyện, thành phố, các đại lý internet. Chỉ đạo các doanh nghiệp và phối hợp với các ngành, các cấp tạo điều kiện để các doanh nghiệp thuận lợi trong việc mở rộng, nâng cấp mạng lưới cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh. Chú trọng công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo cán bộ, đặc biệt đối với cấp huyện nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có đạo đức, lối sống lành mạnh đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn.