Lào Cai: Giao ban báo chí quý II/2009 và trao thẻ Nhà báo cho các phóng viên, biên tập viên báo chí

7/16/2009 9:23:37 AM

Ngày 14/7, Sở Thông tin và Truyền thông Lào Cai đã tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý II /2009 nhằm đánh giá tình hình hoạt động của các cơ quan báo chí và định hướng công tác tuyên truyền trong quý III/2009. Cũng tại Hội nghị giao ban báo chí quí II/2009, thừa ủy quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông sở Thông tin – Truyền thông Lào Cai đã tiến hành trao thẻ nhà báo thời hạn 2006-2010 cho 15 cán bộ phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí tỉnh Lào Cai.


Ngày 14/7, Sở Thông tin và Truyền thông Lào Cai đã tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý II /2009 nhằm đánh giá tình hình hoạt động của các cơ quan báo chí và định hướng công tác tuyên truyền trong quý III/2009.

Dự hội nghị có lãnh đạo ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo Lào Cai, đài Phát thanh – Truyền hình Lào Cai, Trung tâm truyền hình cáp tại Lào Cai, Hội nhà báo và đại diện các cơ quan, đơn vị của tỉnh xuất bản tạp chí, bản tin và các cơ quan báo chí trung ương thường trú tại Lào Cai.

Đánh giá chung về tình hình hoạt động báo chí trong quý II, nhìn chung các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động của cơ quan báo chí và định hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; kịp thời biểu dương những điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; phán ánh trung thực và khách quan các vấn đề được dư luận nhân dân quan tâm phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình, Tạp chí Văn nghệ Lào Cai và các bản tin trong toàn tỉnh đã tuyên truyền sâu rộng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII với 7 chương trình công tác trọng tâm, 29 đề án, Nghị quyết chuyên đề, 5 chương trình công tác trọng tâm hướng về cơ sở; tuyên truyền về chính sách, giải pháp “kích cầu” của Chính phủ, triển khai Nghị quyết 30a; phản ánh toàn diện, đầy đủ, kịp thời các vấn đề đời sống xã hội diễn ra trên địa bàn.

Định hướng hoạt động báo chí trong quý III, Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan báo chí, xuất bản bản tin, website bám sát định hướng tuyên truyền của ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông, UBND tỉnh, ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong đó cần quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện trọng tâm của đát nước, của tỉnh như: Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hiệu quả các nhóm giải pháp kích cầu của Chính phủ; về công tác xoá đói giảm nghèo, triển khai nghị quyết 30a tại 3 huyện nghèo nhất tỉnh; các hoạt động văn hoá xã hội khác đặc biệt tăng cường chuyển tải các điển hình tiến tiến trong lao động sản xuất, phòng chống thiên tai, dịch bệnh bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm...

Cũng tại Hội nghị giao ban báo chí quí II/2009, thừa ủy quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông sở Thông tin – Truyền thông Lào Cai đã tiến hành trao thẻ nhà báo thời hạn 2006-2010 cho 15 cán bộ phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí tỉnh Lào Cai .