Sở TT&TT Phú Thọ: Giao ban công tác báo chí quý II/2009

7/13/2009 10:02:49 AM

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý II năm 2009. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Phú Thọ.


Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý II năm 2009. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Phú Thọ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá tình hình hoạt động báo chí của tỉnh quý II/2009, nghe thông báo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm và thảo luận thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm về hoạt động báo chí trong quý III/2009.

Đánh giá chung về tình hình hoạt động báo chí trong quý II/2009, các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động của cơ quan báo chí và định hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; kịp thời biểu dương những điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; phán ánh trung thực và khách quan các vấn đề được dư luận nhân dân quan tâm phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Những bài viết mang tính tổng kết, rút kinh nghiệm đã được quan tâm và phản ánh đều đặn trên các số báo Phú Thọ hàng ngày và Phú Thọ cuối tuần với nội dung phong phú và chất lượng được nâng cao. Các chương trình phát thanh – truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã từng bước chú trọng về nội dung và hình thức thể hiện, đi sâu phản ánh những vấn đề xã hội được nhân dân và dư luận quan tâm; hoạt động liên kết trong sản xuất chương trình phát thanh – truyền hình bước đầu được chú trọng và đã phát huy hiệu quả tích cực. Thông tin về những vụ việc, vấn đề được dư luận và người dân quan tâm, báo chí cơ bản đảm bảo nội dung thông tin chính xác, dung lượng phản ánh hợp lý, góp phần định hướng dư luận xã hội; đề xuất với các ngành, các cấp những giải pháp cụ thể, tích cực nhằm giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt hiệu quả.

Bên cạnh những mặt tích cực, hoạt động báo chí của tỉnh vẫn còn bộc lộ một số mặt hạn chế như: Nội dung thông tin chưa được đổi mới mạnh mẽ (còn nặng về thông tin hội nghị); báo chí chưa thực sự phát huy hết vai trò là diễn đàn của các tầng lớp nhân dân, là nơi để mọi người dân được bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình. Một bộ phận cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và người dân chưa có sự nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của báo chí trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nên chưa có sự quan tâm đúng mức, nội dung cung cấp thông tin cho báo chí còn mang tính chủ quan, xuôi chiều; có nơi, có việc còn đùn đẩy, né tránh trong việc cung cấp thông tin cho báo chí, dẫn đến việc báo chí (nhất là báo chí Trung ương) còn có bài viết phản ánh thiếu khách quan, thiếu tính xây dựng. Hoạt động của hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện đang ngày càng bộc lộ những vấn đề đòi hỏi phải có sự can thiệp, quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đưa các hoạt động này đi vào nế nếp, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của hệ thống Đài cấp huyện ở địa phương. Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động báo chí vừa thiếu, vừa không đồng bộ đã làm ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm báo chí (nhất là trong khâu sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình).

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động báo chí quý III/2009, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền, phản ánh các sự kiện chính trị nổi bật như: Kỷ niệm 80 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, 62 năm ngày thương binh liệt sỹ, kỷ niệm 64 năm cách mạng tháng Tám, quốc khánh 2/9; tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 10 - BCHTW khóa X, kết quả Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVI. Tiếp tục tuyên truyền, phản ánh công tác chỉ đạo phòng, chống dịch cúm A ( H1N1); kế hoạch mở đợt cao điểm phòng, chống ma túy; kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc và 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng; tuyên truyền, phản ánh kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những cuối năm 2009; trọng tâm là phản ánh, tuyên truyền kết quả thực hiện các nhóm giải pháp của Chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, công tác phát triển nguồn nhân lực, thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo vv....

Về công tác quản lý báo chí, tập trung tuyên truyền, quán triệt văn bản số 249-CV/TW ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Ban chấp hành Trung ương về việc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc nói, viết những vấn đề liên quan đến lịch sử và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thông báo số 625-TB/TU ngày 14 tháng 5 năm 2009 của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy về hoạt động báo chí và công tác quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh; thông báo số 644-TB/TU ngày 4 tháng 6 năm 2009 về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về chế độ nhuận bút cho tác phẩm báo chí và tác phẩm phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Triển khai xây dựng Quy định tạm thời về quản lý hoạt động của Đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cơ sở; quy hoạch truyền dẫn phát sóng, phát thanh truyền hình tỉnh Phú Thọ trình UBND tỉnh phê duyệt.

Các cơ quan báo chí tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về thông tin trên báo chí; nhất là những thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, thông tin nhạy cảm. Quản lý tốt hoạt động quảng cáo trên báo chí; chú ý việc sử dụng các hình thức quảng cáo như: đăng, phát tin nhắn kèm trong chương trình thời sự, quảng cáo bản đồ Việt Nam và các hoạt động quảng cáo trên báo in, báo hình, báo điện tử nhằm đảm bảo các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo trên lĩnh vực báo chí.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên. Quản lý chặt chẽ hoạt động của đội ngũ nhà báo; đối với các trường hợp nhà báo thuộc diện phải nộp lại thẻ nhà báo, các cơ quan báo chí tiến hành các thủ tục về việc nộp lại thẻ theo quy định của Luật Báo chí.