Sở TT&TT Quảng Trị tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí 6 tháng đầu năm 2009 và Giao ban báo chí tháng 6/2009

7/9/2009 9:27:52 AM

Sáng ngày 07/7/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí với cơ quan chủ quản báo chí 6 tháng đầu năm 2009 và Giao ban báo chí tháng 6/2009. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, đại diện văn phòng thường trú, phóng viên thường trú các báo Trung ương tại Quảng Trị và các đơn vị có giấy phép bản tin.


Sáng ngày 07/7/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí với cơ quan chủ quản báo chí 6 tháng đầu năm 2009 và Giao ban báo chí tháng 6/2009. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, đại diện văn phòng thường trú, phóng viên thường trú các báo Trung ương tại Quảng Trị và các đơn vị có giấy phép bản tin.

Thực hiện Thông tư 07/2007/TT-BVHTT ngày 20/3/2007 của Bộ Văn hóa-Thông tin nay là Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cấp, đổi bổ sung Thẻ Nhà báo giai đoạn 2006-2010, Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn chỉnh thủ tục trình Bộ Thông tin và Truyền thông cấp bổ sung Thẻ Nhà báo cho các đơn vị: Báo Quảng Trị và Đài PTTH tỉnh. Tại hội nghị, được sự uỷ quyền của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Trần Phương Nam-Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã trao 10 Thẻ Nhà báo cho các cá nhân đang công tác tại Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã thông qua báo cáo đánh giá về việc các cơ quan báo chí thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng về hoạt động báo chí; sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí với cơ quan báo chí; Sự thực hiện đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng về hoạt động báo chí của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm năm 2009. Nhìn chung, các cơ quan chủ quản đã có sự thống nhất những nội dung cơ bản về kế hoạch công tác tuyên truyền, hoạt động văn hoá, văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá-xã hội trong tỉnh, xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ tuyên truyền trong năm 2009. Giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí đã có sự phối hợp trong công tác chỉ đạo, quản lý các cơ quan báo chí nhằm giúp các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn ngày càng đạt hiệu quả cao. Các cơ quan báo chí cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về đường lối chính sách, Nghị quyết của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương…

Trong tháng 6/2009, các cơ quan báo chí đã tích cực tuyên truyền, phản ánh kịp thời các sự kiện thời sự, chính trị nổi bật như: Kỷ niệm 84 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 (1925-2009), Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh lần thứ V, Kỷ niệm 20 năm ngày lập lại tỉnh 1/7 (1989-2009)…

Sở Thông tin và Truyền thông đã thông qua báo cáo công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2009. Nhìn chung, các cơ quan lãnh đạo, cơ quan chủ quản báo chí đã tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, dành cho báo chí sự quan tâm đặc biệt, nhất là định hướng chiến lược cho sự phát triển của báo chí trong giai đoạn mới. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã làm việc với Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Trị, sau đó ban hành Thông báo Kết luận số 790-TBKL/TU ngày 15/6/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, của cơ quan chủ quản đối với Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh. Tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 84 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 (1925-2009) và 80 năm Báo chí Cách mạng Quảng Trị (1929-2009), đồng chí Lê Hữu Phúc, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã có bài phát biểu quan trọng. Đồng chí đánh giá cao những đóng góp của giới báo chí đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển của tỉnh, đồng thời yêu cầu đội ngũ làm báo tiếp tục phấn đấu xứng đáng với truyền thống vẻ vang của báo chí tỉnh nhà.

Trong 6 tháng đầu năm, trên lĩnh vực xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành thẩm định và cấp giấy phép xuất bản 12/15 Bản tin (trong đó cấp đổi 6, cấp mới 6) và 11 Tài liệu không kinh doanh cho các cơ quan, đơn vị trên toàn địa bàn. Sở cũng đã tiến hành cấp phép hoạt động in theo đơn đề nghị của Công ty TNHH Song Lam. Trên lĩnh vực báo chí, nhìn chung các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh bên cạnh việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá-xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng Đảng… các cơ quan báo chí đã chấp hành nghiêm túc các quy định của Luật Báo chí hiện hành. Việc thực hiện Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo chí thực hiện theo Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 22/5/2008 của UBND tỉnh của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, việc đăng ký phóng viên thường trú và đặt văn phòng đại diện, thực hiện Pháp lệnh Quảng cáo của các cơ quan báo chí… dần được chấn chỉnh thực hiện nghiêm túc và đi vào hoạt động có khuôn khổ.

Kết luận hội nghị, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đánh giá cao những đóng góp của giới báo chí đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển của tỉnh; đặc biệt, các cơ quan báo chí đã dành thời lượng khá lớn tuyên truyền kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh 01/7 (1989-2009).

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị đội ngũ làm báo tiếp tục phấn đấu xứng đáng với truyền thống vẻ vang của báo chí tỉnh nhà; các cơ quan Báo chí cần tập trung thông tin tuyên truyền các vấn đề sau: Tuyên truyền về kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 (1929 - 2009), kỷ niệm 55 năm ngày giải phóng Vĩnh Linh 25/8 (1954 - 2009), tuyên truyền các hoạt động hướng tới kỷ niệm 62 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947- 2009), tuyên truyền những nội dung quan trọng của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Trung ương lần thứ 10 khoá X, tuyên truyền về kết quả 10 năm thực hiện chương trình hành động của Tỉnh uỷ về NQTW5 (khoá VIII)...