Sở TT&TT Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản

5/22/2009 9:09:05 AM

Ngày 21/5/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xuất bản và các văn bản pháp luật liên quan. Tham dự Hội nghị có các Nhà Xuất bản, các công ty phát hành, nhà sách, cở sở in trên địa bàn tỉnh và các Phòng Văn hóa Thông tin huyện, thành phố Huế.


Ngày 21/5/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xuất bản và các văn bản pháp luật liên quan. Tham dự Hội nghị có các Nhà Xuất bản, các công ty phát hành, nhà sách, cở sở in trên địa bàn tỉnh và các Phòng Văn hóa Thông tin huyện, thành phố Huế.

Hội nghị đã nghe 2 chuyên đề chính: Giới thiệu Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xuất bản; Nghị định 105/2007NĐ-CP ngày 21/6/2007 về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm, Thông tư 04/2008/TT – HD ngày 9/7/2008 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm; chuyên đề Thanh tra và xử lý vi phạm trong hoạt động xuất bản.

Sau khi nghe các chuyên đề, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận một số vấn đề như mối liên hệ chặt chẽ giữa xuất bản – in – phát hành, phải có sự thống nhất giữa các đơn vị khi đưa xuất bản phẩm đến bạn đọc, tác phẩm có chất lượng và phải đầy đủ các thủ tục liên quan đúng luật; việc đăng ký kế hoạch xuất bản theo Luật sửa đổi đã “thoáng” hơn, rút ngắn thời gian tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà xuất bản. Ngoài ra, Hội nghị cũng nhìn nhận hoạt động in trên địa bàn cần xem lại, khi nhiều tác phẩm của địa phương, nhưng lại đi in nơi khác, cần có cơ chế phù hợp để thu hút khách hàng....

Sở Thông tin và Truyền thông ghi nhận những ý kiến phát biểu của các đơn vị và đề nghị các đơn vị tham gia hoạt động xuất bản – in – phát hành hoạt động đúng định hướng, đúng luật cũng như phối hợp tốt hơn để công tác quản lý nhà nước về xuất bản trên địa bàn được thuận lợi...