Sở TT&TT Kon Tum: Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2009

1/14/2009 1:58:09 PM

Ngày 13/01/2009, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2008 và triển khai nhiệm vụ năm 2009. Đại diện Sở Văn hóa-Thể thao& Du lịch, các phòng văn hóa thông tin huyện thị, các doanh nghiệp Bưu chính-viễn thông trên địa bàn tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương, công ty cổ phần in và bao bì tỉnh đã tham dự Hội nghị.


Ngày 13/01/2009, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2008 và triển khai nhiệm vụ năm 2009. Đại diện Sở Văn hóa-Thể thao& Du lịch, các phòng văn hóa thông tin huyện thị, các doanh nghiệp Bưu chính-viễn thông trên địa bàn tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương, công ty cổ phần in và bao bì tỉnh đã tham dự Hội nghị.

Năm 2008, bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về TT&TT tỉnh Kon Tum đã nhanh chóng được củng cố, kiện toàn sau khi thực hiện việc sáp nhập bộ phận Báo chí- xuất bản từ ngành Văn hóa – Thông tin chuyển sang, bảo đảm sự vận hành thông suốt của cơ cấu tổ chức mới, thực hiện tốt chức năng tham mưu UBND tỉnh trong công tác QLNN các lĩnh vực thuộc ngành.

Hiện tại, Viễn thông Kon Tum có 6 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, thuê bao điện thoại cố định đạt 186.000 máy, bình quân 45 máy/100 dân, tăng 145% so với năm 2007; có 6.000 thuê bao Internet, đạt mật độ 1,45 thuê bao/100 dân, tăng 170% so với năm 2007; trạm phát sóng di động có 243 trạm, tăng 202,5% so với năm 2007. Hệ thống tổng đài được tăng cường, thay thế và điều chuyển, đến nay toàn tỉnh có 43 tổng đài các loại (trong đó có 3 Host), mạng lưới truyền dẫn được mở rộng, 100% các xã trong tỉnh đã có điện thoại, đặc biệt là sự gia tăng máy điện thoại không dây, nhất là các dịch vụ Gphone của VNPT, Homephone của Viettel và E-Phone của EVN.

Về bưu chính đã bảo đảm việc cung cấp 20 loại báo, tạp chí các loại cho 13.353 đối tượng theo Quyết định 975 của Chính phủ, 75/97 xã có báo đọc trong ngày, rút ngắn bán kính phục vụ của các điểm bưu điện từ 4,86 km xuống còn 4,34 km với 31 tuyến đường thư cấp I, 3 tuyến đường thư cấp II và hệ thống đường thư cấp II gồm các tuyến giao thông liên xã, liên thôn. Hoạt động báo chí - xuất bản, PTTH, in ấn, phát hành được quản lý tốt, không để xảy ra sai phạm đáng kể trong lĩnh vực này.

Cũng trong năm 2008, Sở TT&TT đã hoàn thành 02 Quy hoạch ngành về Công nghệ thông tin và Bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh đến năm 2015, đã xây dựng và trình UBND tỉnh về Kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010; tham mưu Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong quản lý báo chí- xuất bản và UBND tỉnh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, tiếp nhận và vận hành tốt trang Thông tin điện tử của tỉnh từ tháng 10/2008 và thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Sở TT&TT.

Hội nghị cũng xác định, năm 2009, Sở TT&TT Kon Tum tập trung thực hiện 8 nhiện vụ trọng tâm sau :

1. Xây dựng chương trình hiện đại hóa nền hành chính trên địa bàn trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện;

2. Nâng cấp Trang Thông tin điện tử của tỉnh thành Cổng thông tin điện tử và hệ thống thư điện tử của tỉnh; đưa Trung tâm tích hợp dữ liệu vào hoạt động; triển khai các mục tiêu về ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước giai đọan 2009-2010.

3. Củng cố bộ máy các Phòng VHTT huyện thị thực hiện QLNN về TT&TT trên địa bàn.

4. Khảo sát, đánh giá, xây dựng đề án củng cố các đài, trạm tuyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình; tham gia BCĐ quy hoạch báo chí in của tỉnh.

5. Xây dựng đề án củng cố, đổi mới hoạt động của các điểm BĐ-VH xã.

6. Kiểm tra, đánh giá và đề xuất giải pháp phát huy hiệu quả của hoạt động viễn thông công ích trên địa bàn.

7. Kiểm tra công tác xây dựng và hoạt động của các trạm BTS theo Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND ngày 19/8/2008 của UBND tỉnh.

8. Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra dịch vụ Internet, báo chí- xuất bản, đăng ký thuê bao di động trả trước tại các doanh nghiệp viễn thông.