Bình Định: Thanh tra hoạt động xuất bản tại các cơ sở in trên địa bàn tỉnh

10/23/2008 9:57:38 AM

Trong tháng 10/2008, Đoàn thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành thanh tra tại 12/14 cơ sở in trên địa bàn tỉnh. Kết quả thanh tra cho thấy: nhìn chung các cơ sở in đã triển khai thực hiện in đúng ngành nghề trong Giấy phép hoạt động in, Giấy đăng ký kinh doanh; không in các sản phẩm đã có quyết định thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành hoặc có nội dung vi phạm Điều 10 Luật xuất bản.


Trong tháng 10/2008, Đoàn thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành thanh tra tại 12/14 cơ sở in trên địa bàn tỉnh. Kết quả thanh tra cho thấy: nhìn chung các cơ sở in đã triển khai thực hiện in đúng ngành nghề trong Giấy phép hoạt động in, Giấy đăng ký kinh doanh; không in các sản phẩm đã có quyết định thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành hoặc có nội dung vi phạm Điều 10 Luật xuất bản.

Tuy nhiên, một số cơ sở vi phạm về điều kiện nhận in quy định tại Điều 9 Nghị định 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ, như: nhận in nhãn hàng hóa, bao bì, nhưng bản mẫu đưa in chưa có chữ ký của người đứng đầu và dấu của cơ sở sản xuất đứng tên đặt in; nhận các sản phẩm in nhưng chưa ký kết hợp đồng kinh tế theo quy định của pháp luật và hầu hết các cơ sở in thực hiện việc ghi chép thông tin vào sổ đăng ký tài liệu in chưa đầy đủ, thiếu chính xác.

Đây là đợt thanh tra lần đầu trong lĩnh vực xuất bản sau khi chuyển bộ phận quản lý báo chí – xuất bản từ Sở Văn hóa – Thông tin ( cũ ) về Sở Thông tin và Truyền thông. Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã nhắc nhở, đề nghị các đơn vị nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục kịp thời khuyết điểm, vi phạm và báo cáo kết quả cho Thanh tra sở theo dõi. Đồng thời kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định chế tài xử phạt đối với các hành vi bị cấm trong hoạt động in quy định tại Điều 4 Nghị định 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động trong lĩnh vực in nói riêng và hoạt động xuất bản nói chung.