Lâm Đồng tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến ngành TT&TT

10/23/2008 8:32:34 AM

Ngày 21/10/2008, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến ngành TT&TT 9 tháng đầu năm 2008 với 5 điểm trực tuyến gồm Sở TT&TT làm điểm trung tâm và 4 điểm còn lại là: Đức Trọng, Lâm Hà, Đạ Tẻh và thị xã Bảo Lộc dành cho 12 huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh do ông Nguyễn Trọng Hoàng - Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở TT&TT chủ trì.


Ngày 21/10/2008, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến ngành TT&TT 9 tháng đầu năm 2008 với 5 điểm trực tuyến gồm Sở TT&TT làm điểm trung tâm và 4 điểm còn lại là: Đức Trọng, Lâm Hà, Đạ Tẻh và thị xã Bảo Lộc dành cho 12 huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh do ông Nguyễn Trọng Hoàng - Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở TT&TT chủ trì.

9 tháng qua, Sở TT&TT Lâm Đồng đã giải quyết cấp 50 giấy phép các loại, tổ chức giao ban báo chí định kỳ, trong đó có 1 cuộc giao ban chuyên đề, xuất bản Bản tin TT&TT của Sở theo định kỳ; Duy trì hoạt động của Website với nội dung được cập nhật thường xuyên. Về hoạt động BCVT, thời gian qua tổng doanh thu phát sinh đạt 491,003 tỷ đồng (đạt 70,14% kế hoạch năm), phát triển mới 290.513 máy điện thoại, nâng tổng số máy trên mạng lên 1.007.491 máy (cả cố định và di động) với mật độ đạt 83 máy/100 dân và phát hành 6.878 triệu tờ, cuốn; phát triển mới 8.693 thuê bao Internet và 144 trạm BTS. Tại hội nghị, các đại biểu ở các huyện đã trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực TT&TT, nhất là công tác thanh kiểm tra và công tác quản lý xây dựng trạm BTS ở địa phương...

Đây là Sở TT&TT đầu tiên trong cả nước và cũng là Sở đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp giao ban trực tuyến. Đây cũng sẽ là tiền đề để Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các Sở, Ngành khác ở Lâm Đồng tổ chức họp giao ban trực tuyến sắp tới.