Sở TT&TT Phú Yên: Giao ban Báo chí tháng 10/2008

10/17/2008 2:51:09 PM

Ngày 16/10/2008, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức giao ban báo chí tháng 10/2008. Đến dự buổi Giao ban có các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các cơ quan báo chí địa phương, ngoài ra còn có các cơ quan quản lý nhà nước trên lĩnh vực báo chí – xuất bản: Sở Thông tin và Truyền thông, văn phòng UBND tỉnh, Mặt trận tổ quốc tỉnh, PA25 Công an tỉnh và một số cơ quan ban ngành liên quan.


Ngày 16/10/2008, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức giao ban báo chí tháng 10/2008. Đến dự buổi Giao ban có các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các cơ quan báo chí địa phương, ngoài ra còn có các cơ quan quản lý nhà nước trên lĩnh vực báo chí – xuất bản: Sở Thông tin và Truyền thông, văn phòng UBND tỉnh, Mặt trận tổ quốc tỉnh, PA25 Công an tỉnh và một số cơ quan ban ngành liên quan.

Ban tuyên giáo đã đánh giá tình hình hoạt động nổi bật của các cơ quan báo chí trong tháng, những mặt được và những tồn tại cần khắc phục đồng thời đưa ra định hướng tuyên truyền trong tháng tới. Đặc biệt, trong năm 2008 này, báo cáo đánh giá công tác báo chí hàng tháng của Ban tuyên giáo còn có thêm mục chuyên đề về cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chuyên mục trên các trang báo, chương trình phát thanh, truyền hình địa phương.

Tại buổi Giao ban, Sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo tình hình quản lý nhà nước về lĩnh vực báo chí – xuất bản trên địa bàn trong tháng qua. Sở cũng nhắc nhở các cơ quan, báo chí về việc thực hiện luật và các văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông trên lĩnh vực quản lý nhà nước về Báo chí – xuất bản địa bàn.