Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang tổ chức Hội nghị về quản lý tần số và thiết bị phát sóng VTĐ

10/12/2008 8:35:55 AM

Trong những năm gần đây, nhu cầu sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện (VTĐ) đặc biệt trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình (PTTH), thông tin di động ngày càng tăng. Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện có 69 tổ chức, đơn vị sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ; ngoài ra còn có các đơn vị Công an, Quân đội đóng trên địa bàn cũng sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ.


Trong những năm gần đây, nhu cầu sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện (VTĐ) đặc biệt trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình (PTTH), thông tin di động ngày càng tăng. Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện có 69 tổ chức, đơn vị sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ; ngoài ra còn có các đơn vị Công an, Quân đội đóng trên địa bàn cũng sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ.

Việc thực hiện các quy định của Nhà nước về tần số và thiết bị phát sóng VTĐ trên địa bàn còn hạn chế, nhiều đơn vị chưa thực hiện đúng các quy định đó. Sai phạm chủ yếu là Sử dụng tần số không có giấy phép, hoặc giấy phép đã hết hạn; sử dụng sai kênh tần số, sai công suất thiết bị; chưa thực hiện đầy đủ việc nộp lệ phí sử dụng tần số theo quy định. Nguyên nhân là do các tổ chức, cá nhân sử dụng chưa hiểu rõ các quy định của nhà nước về tần số và thiết bị phát sóng VTĐ, nhiều đơn vị được trang bị thông qua tài trợ, chuyển giao, máy phát đã được cài đặt sẵn tần số lại không được hướng dẫn phải xin cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ.

Ngày 02/10/2008 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang phối hợp với Trung tâm Tần số VTĐ KVI-Cục Tần số VTĐ đã tổ chức Hội nghị về quản lý tần số và thiết bị phát sóng VTĐ cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, các đơn vị sử dụng và các cơ quan quân đội, công an đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Hội nghị đã phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, trao đổi một số kinh nghiệm trong công tác quản lý tần số và hướng dẫn các quy định cụ thể trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ, nhằm tăng cường công tác quản lý, phối hợp giữa các cơ quản lý nhà nước liên quan, đồng thời giúp các đơn vị sử dụng nắm bắt và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về tấn số, thiết bị phát sóng VTĐ, bảo đảm việc chuyển tải thông tin phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước, phục vụ thiết thực cho phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.