Sở TT&TT Thái Bình hướng dẫn sử dụng phần mềm có bản quyền Microsoft Office cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn

10/10/2008 8:42:00 AM

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Thông tin & Truyền thông và UBND tỉnh Thái Bình, sáng ngày 09/10/2008, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị bàn giao và hướng dẫn sử dụng phần mềm có bản quyền Microsoft Office cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đến dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo văn phòng UBND các huyện, thành phố; đại diện phòng Văn hoá, Thể thao và Du lịch các huyện, thành phố cùng gần 40 cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.


Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Thông tin & Truyền thông và UBND tỉnh Thái Bình, sáng ngày 09/10/2008, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị bàn giao và hướng dẫn sử dụng phần mềm có bản quyền Microsoft Office cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đến dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo văn phòng UBND các huyện, thành phố; đại diện phòng Văn hoá, Thể thao và Du lịch các huyện, thành phố cùng gần 40 cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị tập trung vào việc đào tạo, hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm có bản quyền Microsoft Office như giới thiệu về bản quyền phần mềm của Microsoft; hướng dẫn cài đặt Office 2003, Office 2007; hướng dẫn đăng ký học trực tuyến… nhằm phục vụ cho nhiệm vụ tin học hóa công tác văn phòng theo đúng nghĩa tại các cơ quan nhà nước. Sau phần hướng dẫn cài đặt của chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông, đại diện các đơn vị đã trao đổi thảo luận và tiến hành bàn giao bản quyền phần mềm cùng tài liệu hướng dẫn và ký kết biên bản bàn giao bản quyền phần mềm Microsoft Office giữa Sở Thông tin truyền thông và các đơn vị.

Qua hội nghị này, các đơn vị có thể tự cài đặt các phần mềm văn phòng của Microsoft Office có bản quyền do Chính phủ Việt Nam đã thỏa thuận mua lại của Microsoft cho các cơ quan nhà nước để góp phần thực hiện thành công Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sở thông tin và Truyền thông cũng đặc biệt nhấn mạnh việc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cùng có trách nhiệm trong việc bảo vệ bản quyền và sử dụng bản quyền đúng mục đích và hiệu quả. Đây cũng là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước hướng đến thực hiện tốt các cam kết về bản quyền và sở hữu trí tuệ mà Việt Nam đã ký kết khi tham gia Tổ chức Thương mại thế giới WTO.