Sở TT&TT Nghệ An: Giao ban xuất bản – in – phát hành Quý III năm 2008

10/7/2008 2:18:10 PM

Ngày 02/10/2008, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị giao ban Xuất bản – In – Phát hành Quý III năm 2008. Tham dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Công an tỉnh, các đơn vị xuất bản – in – phát hành trên địa bàn toàn tỉnh. Ông Hồ Quang Thành - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, ông Đặng Khắc Thắng – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì Hội nghị. Giao ban đã đánh giá được tình hình tổng quát hoạt động xuất bản – in – phát hành, đánh giá được những ưu điẻm cũng như tồn tại, dồng thời đã định hướng được trọng tâm công việc trong quý IV năm 2008.


Ngày 02/10/2008, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị giao ban Xuất bản – In – Phát hành Quý III năm 2008. Tham dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Công an tỉnh, các đơn vị xuất bản – in – phát hành trên địa bàn toàn tỉnh. Ông Hồ Quang Thành - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, ông Đặng Khắc Thắng – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì Hội nghị. Giao ban đã đánh giá được tình hình tổng quát hoạt động xuất bản – in – phát hành, đánh giá được những ưu điẻm cũng như tồn tại, dồng thời đã định hướng được trọng tâm công việc trong quý IV năm 2008.

Trong bối cảnh đất nước đang trong thời kỳ lạm phát, thị trường giá cả tăng cao, giá giấy và giá vật tư biến động mạnh và ngày càng khan hiếm; lãi suất tăng cao hơn; chi phí đầu vào, chi phí nhân công của doanh nghiệp tăng theo khiến cho các các công ty, đơn vị xuất bản – in – phát hành gặp nhiều khó khăn trong việc huy động vốn, kinh doanh sản xuất. Với nỗ lực cố gắng, các đơn vị xuất bản - in - phát hành đã tập trung phục vụ kịp thời, có hiệu quả các đợt tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9, 220 năm Phượng Hoàng Trung Đô, 180 năm ngày sinh Nguyễn Trường Tộ, 40 năm chiến thắng Truông Bồn; cuộc vận động toàn Đảng, toàn dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; khai giảng năm học mới...

Bên cạnh các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị Xuất bản - In - Phát hành đã có hiệu quả hơn. Một số đơn vị in, phát hành đã dần ứng với cạnh tranh thị trường trong thời kỳ hội nhập kinh tế, chủ động và nhạy bén trong việc thu hút nguồn hàng, quảng bá sản phẩm kể cả trong nước và đã vươn ra ngoài nước. Hiện nay các đơn vị in, phát hành Nghệ An đang dần tiến sang tiếp cận thị trường Lào. Hầu hết các đơn vị đều tăng về sản lượng cũng như doanh thu, đầu tư trang thiết bị máy móc, chuyển giao công nghệ quản lý hàng hóa phục vụ tốt hơn trong công tác sản xuất kinh doanh.

Vè hoạt động xuất bản: Nhà Xuất bản Nghệ An cấp 25 quyết định xuất bản với số lượng 17.150 bản (tính đến hết quý III cấp được 90 quyết định xuất bản), trong đó cuốn sách có số lượng cao nhất là 3.000 bản. Tổng số giấy phép xuất bản nhất thời là 39 giấy phép.

Ngành in trong tỉnh vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng ổn định (tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái). Các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ cao tiếp tục được các cơ sở in quan tâm, đầu tư. Sau khi chuyển đổi mô hình sang công ty cổ phần, nhìn chung hoạt động của một số công ty in đã năng động hơn, thu nhập của cán bộ công nhân từng bước được cải thiện.

Nhờ làm tốt công tác khai thác nguồn hàng và có những chiến lược tiếp thị quảng cáo thu hút khách hàng như các đợt thi đua nước rút, chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng năm 2008 nên các đơn vị phát hành đã có mức doanh thu tăng cao, so với cùng kỳ tăng 10 – 15%. Các nhà sách, công ty phát hành tư nhân hoạt động khá sôi nổi trong dịp hè và khai giảng năm học mới, góp phần đáp ứng ngày càng cao nhu cầu văn hoá đọc.

Việc thực hiện Luật Xuất bản và các văn bản dưới luật của các đơn vị xuất bản - in - phát hành nhà nước trong Quý III/2008 tương đối nghiêm túc.

Bên cạnh các thành tựu dạt được giao ban đã chỉ ra những tồn tại trong thời gian qua trong hoạt động xuất bản, in, phát hành: Chưa có nhiều xuất bản phẩm được dư luận đánh giá cao; sách phóng sự xã hội (chủ yếu là sách liên doanh liên kết) với nội dung tiêu cực còn nhiều; sách tái bản nhiều, chưa có nhiều sáng tác mới; số bản phát hành còn thấp; nộp lưu chiểu chưa đầy đủ, thiếu kịp thời; vi phạm về quảng cáo; vẫn còn tình trạng in không giấy phép, sao băng đĩa lậu, sách mê tín dị đoan ở một số cơ sở in tư nhân….

Cơ quan quản lý nhà nước đã tích cực chỉ đạo, định hướng hoạt động của các đơn vị; xây dựng các văn phạm quy phạm; giải quyết kịp thời và có trách nhiệm các vấn đề liên quan đến xuất bản, in, phát hành; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm được triển khai thường xuyên. Việc triển khai xây dựng Đề cương quy hoạch Xuất bản – In – Phát hành đến năm 2020 đang được xúc tiến tích cực. Việc triển khai các văn bản, hướng dẫn của Bộ về xuất bản, in, phát hành: Quy chế liên kết trong hoạt động xuất bản (ban hành kèm theo Quyết định số 38/2008/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông), hướng dãn số 04/HD-BVHTT triển khai Nghị định số 105/NĐ-CP về in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm…. Việc cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh đảm bảo đúng quy trình chặt chẽ, phục vụ kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương và góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong Quý IV đã được đề ra đó là tiếp tục phối hợp giữa các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư về "Nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản"; Hoàn chỉnh dự thảo Đề cương "Đề án Quy hoạch phát triển ngành Xuất bản- In - Phát hành tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006 - 2020"; Trình UBND tỉnh ban hành Quy định về sách đặt hàng, trợ giá, Quy chế hoạt động của Hội đồng Xuất bản tỉnh; Họp Hội đồng Xuất bản tỉnh. Duyệt Kế hoạch xuất bản năm 2009; tiếp tục triển khai Nghị định 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm... Đặc biệt, các ý kiến trong giao ban đã đề nghị tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, thanh tra xử lý những vi phạm trong Xuất bản - In - Phát hành, đặc biệt hạn chế tệ nạn in lậu.