Tiền Giang triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước

4/24/2008 3:52:25 PM

Ngày 22/4/2008, Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh giai đoạn 2007 - 2010. Ông Nguyễn Văn Phòng - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình Công nghệ thông tin đã chủ trì hội nghị.


Ngày 22/4/2008, Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh giai đoạn 2007 - 2010. Ông Nguyễn Văn Phòng - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình Công nghệ thông tin đã chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe báo cáo triển khai nội dung cơ bản của “Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước” và những ý kiến đóng góp thiết thực của các đại biểu. Việc phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin được xác định là yếu tố then chốt có ý nghĩa quyết định đối với phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin.

Phát biểu tại hội nghị, Ông Nguyễn Văn Phòng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Công nghệ thông tin nhận định CNTT có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thành công trong giai đoạn phát triển và hội nhập của nước ta, đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong việc giao dịch với các cơ quan hành chính nhà nước. Sau hội nghị, các sở, ngành có liên quan phải xây dựng kế hoạch cụ thể năm 2009 của đơn vị mình. Trong quá trình điều hành, quản lý phải có xem xét, bổ sung để đạt hiệu quả và tiết kiệm, đồng thời tiếp tục tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước về CNTT, phối hợp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Năm 2008, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung hoàn thành việc xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển công nghệ thông tin tỉnh đến năm 2020 và Cổng thông tin Điện tử của tỉnh.