Thành lập Sở Thông tin và Truyền thông Hòa Bình, Phú Yên, Lâm Đồng và Lào Cai

3/28/2008 2:19:46 PM

* Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình tại thông báo số 274/TB-TƯ ngày 10/3/2008 về công tác tổ chức và cán bộ, ngày 17/3/2008, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định số 578/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình.
* Sáng ngày 25/3/2008, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức lễ công bố quyết định thành lập, sáp nhập, bổ nhiệm các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo Nghị định 13/2008/NĐ-CP, ngày 04/02/2008 của Chính phủ. Theo đó, sở Thông tin và Truyền thông chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2008.
* Sáng ngày 26/3/2008, tại Văn phòng Sở Bưu chính Viễn thông (BCVT) Lâm Đồng, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của Sở.
* Ngày 27/3, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và bổ nhiệm các chức danh lãnh đạ


* Sáng ngày 25/3/2008, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức lễ công bố quyết định thành lập, sáp nhập, bổ nhiệm các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo Nghị định 13/2008/NĐ-CP, ngày 04/02/2008 của Chính phủ. Theo đó, sở Thông tin và Truyền thông chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2008.

Hiện tại, về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở Thông tin và Truyền thông được giữ nguyên hiện trạng của sở Bưu chính Viễn thông và thêm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận báo chí, xuất bản từ sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển sang. Đ/c Đinh Thanh Tịnh và đ/c Lê Thanh Nhanh tiếp tục được bổ nhiệm là Giám đốc và phó Giám đốc Sở, điều động và bổ nhiệm đ/c Huỳnh Như Ngân, nguyên Phó Giám đốc sở Văn hóa và Thông tin làm Phó Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông. UBND tỉnh cũng giao Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Giám đốc sở Nội vụ xây dựng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở Thông tin và Truyền thông trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện.

Xuân Dung

* Sáng ngày 26/3/2008, tại Văn phòng Sở Bưu chính Viễn thông (BCVT) Lâm Đồng, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của Sở.

Theo Quyết định của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông được thành lập trên cơ sở Sở Bưu chính Viễn thông và tiếp nhận thêm chức năng, tổ chức quản lý nhà nước về báo chí và xuất bản từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du dịch chuyển sang (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thành lập trên cơ sở hợp nhất Sở Thể dục Thể thao, sở Du lịch và Thương mại với Sở Văn hóa - Thông tin).

Tại buổi Lễ, ông Huỳnh Đức Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Hoàng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch và Thương mại giữ chức Giám đốc Sở TT&TT; các ông Nguyễn Đình Tạo - Giám đốc Sở BCVT, Nguyễn Đình Đỉnh - Phó Giám đốc Sở BCVT và Trần Cảnh Đào - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở TT&TT.

Ngay sau khi trao quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của Sở TT&TT, ông Huỳnh Đức Hòa phát biểu chỉ đạo: “Tôi đề nghị các cán bộ lãnh đạo cũng như toàn thể CBCC-VC của Sở phải đoàn kết, giúp đỡ nhau và thực hiện tốt chức năng điều hành, quản lý nhà nước trên lĩnh vực BCVT, CNTT, xuất bản và báo chí góp phần thúc đẩy nền KT-XH của địa phương phát triển ổn định và bền vững; trước mắt trong quý II này, Sở TT&TT phải xây dựng xong đề án ứng dụng CNTT trong công tác cải cách hành chính và sẽ chính thức triển khai đề án này vào đầu quý III/2008”.

Trần Văn Dũng

* Ngày 27/3, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của Sở.

Theo Quyết định số 702/QĐ-UBND, ngày 27/3/2008 về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông được thành lập trên cơ sở Sở Bưu chính Viễn thông và tiếp nhận thêm chức năng, tổ chức quản lý nhà nước về báo chí và xuất bản từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du dịch chuyển sang.

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm.

Trước đó, ngày 25/3/2007, UBNB tỉnh ra Quyết định sổ 664/QĐ- UBND và Quyết định số 665/QĐ- UBND bổ nhiệm ông Tô Trọng Tôn – nguyên là Giám đốc sở Bưu chính, Viễn thông giữ chức Giám đốc Sở TT&TT và ông Hà Văn Thắng - nguyên là Phó Giám đốc Sở BCVT được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở TT&TT.

Thuỳ Linh
* Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình tại thông báo số 274/TB-TƯ ngày 10/3/2008 về công tác tổ chức và cán bộ, ngày 17/3/2008, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định số 578/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình.
 
Sở Thông tin và Truyền thông được thành lập trên cơ sở Sở Bưu chính Viễn thông và tiếp nhận chức năng, tổ chức quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hóa Thông tin (cũ); tiếp nhận chức năng, tổ chức biên chế về lĩnh vực tin học hóa (theo đề án 112 của Chính phủ) từ Trung tâm Tin học và Công báo thuộc Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh.
 
Tại Quyết định UBND tỉnh cũng đã giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan tiến hành việc tiếp nhận, chuyển giao nhiệm vụ, thực hiện việc sắp xếp tổ chức, biên chế, xây dựng đề án quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy.
Đặng Thanh Liêm