Hội thảo ứng dụng Công nghệ thông tin, giải pháp xây dựng cổng thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang

10/1/2007 1:26:18 PM

Ngày 27/09/2007, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang, Sở Bưu chính Viễn thông đã phối hợp với Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội thảo ứng dụng Công nghệ thông tin, giải pháp xây dựng cổng thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang.


Ngày 27/09/2007, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang, Sở Bưu chính Viễn thông đã phối hợp với Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội thảo ứng dụng Công nghệ thông tin, giải pháp xây dựng cổng thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang.

Thành phần tham dự Hội thảo gồm: lãnh đạo các Sở, ban ngành, Ban chỉ đạo chương trình Công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; chuyên viên phụ trách Công nghệ thông tin của các Sở ngành tỉnh, UBND các huyện, Thị xã Gò Công và TP Mỹ Tho; tổng số đại biểu tham dự là 100.

Nội dung Hội thảo gồm có: Phần báo cáo tham luận của Ban chỉ đạo Chương trình Công nghệ thông tin tỉnh, Phần trình bày nội dung và giải pháp xây dựng cổng Portal của Công ty hệ thống thông tin FPT, Phần trình bày giải pháp xây dựng cổng thông tin điện tử của Công ty cổ phần tin học Lạc Việt, Phần trình bày giải pháp xây dựng trang thông tin điện tử Tiền Giang của Trung tâm nghiên cứu ứng dụng phát triển thương hiệu Việt,...

Trong các báo cáo tham luận được trình bày tại Hội thảo, chủ yếu xoay quanh các vấn đề như: mục tiêu xây dựng cổng Portal, cơ chế quản lý Portal, giải pháp kỹ thuật IBM Websphere Portal, các bước tiến hành xây dựng Portal (bao gồm lập kế hoạch, thiết kế tổng thể, phát triển Portal…) Một phần quan trọng không thể thiếu của Hội thảo là phần thảo luận của các đại biểu về dự đối với việc xây dựng cổng thông tin điện tử tỉnh nhà, công tác nghiên cứu và phát triển khoa học của tỉnh Tiền Giang, khả năng giao tiếp với nhân dân, khả năng đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin với người dân, hiệu quả giao tiếp thông tin, hiệu quả giải quyết công việc, hiệu quả về quản lý, vấn đề an toàn an ninh mạng.

Hội thảo ứng dụng Công nghệ thông tin lần này nhằm chuẩn bị cho việc xây dựng cổng thông tin điện tử của tỉnh Tiền Giang, trang bị cho cán bộ làm công tác chuyên môn nghiệp vụ công nghệ thông tin những kiến thức cơ bản, những kỹ năng cần thiết để có thể quản lý và vận hành trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị các Sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tiền Giang./.