Ngành Bưu chính Viễn thông Thái Bình tích cực xử lý các tình huống trước bảo đảm bảo an toàn an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh

9/25/2007 4:17:17 PM

Chiều 24/9/2007, Sở BCVT Thái Bình đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp BCH phòng chống lụt bão Sở Bưu chính Viễn thông để thông báo nội dung cuộc họp của BCH phòng chống lụt bão tỉnh đồng thời quán triệt phương án phòng chống bão số 4 của Ngành Bưu chính Viễn thông Thái Bình với các vấn đề như sau:


Chiều 24/9/2007, Sở BCVT Thái Bình đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp BCH phòng chống lụt bão Sở Bưu chính Viễn thông để thông báo nội dung cuộc họp của BCH phòng chống lụt bão tỉnh đồng thời quán triệt phương án phòng chống bão số 4 của Ngành Bưu chính Viễn thông Thái Bình với các vấn đề như sau:

1. Về Bưu chính: Đảm bảo thông tin bưu chính trong mọi tình huống, đảm bảo các đợt phát Công văn hoả tốc đúng quy định trên nguyên tắc đảm bảo an toàn về người.

2. Về Viễn thông: Quán triệt với các Doanh nghiệp Viễn thông về việc:

+ Kiểm tra an toàn các cột anten dây co ở hai huyện ven biển là Tiền Hải và Thái Thuỵ.

+ Nguồn nhiên liệu dự phòng chạy máy nổ để đảm bảo nguồn điện cho các trạm BTS khi xẩy ra sự cố mất điện lưới ít nhất đủ 7 ngày.

+ Một số tuyến cáp nặng cần phải gia cố kịp thời để hạn chế tới mức thấp nhất gẫy đổ cột trong khi bão, gió.

+ Có phương án bảo vệ an toàn mạng lưới, nhất là con người khi có gió, bão xảy ra.

Bắt đầu từ chiều 24/9/2007, Sở Bưu chính Viễn thông sẽ trực theo chế độ 100% để đảm bảo an toàn tài sản cơ quan đồng thời xử lý kịp thời các sự cố xảy ra trong gió, bão đồng thời làm việc với Công ty Hoàng Hà để huy động xe và thiết bị vô tuyến sóng ngắn khi cần thiết.

Ngay sau cuộc họp, Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông đã tiến hành đi kiểm tra an toàn mạng lưới Viễn thông và nhiên liệu dự phòng của các doanh nghiệp Viễn thông tại huyện Tiền Hải.

Ngành Bưu chính Viễn thông Thái Bình xác định mục tiêu chính trong khi xảy ra bão, gió là phải đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền và BCH phòng chống lụt bão các cấp nhất là ở các khu vực trọng điểm.