Sở BCVT Thanh Hoá tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình kế hoạch cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh.

8/22/2007 3:15:28 PM

Ngày 17/8/2007, Sở BCVT Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình kế hoạch cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh.


Ngày 17/8/2007, Sở BCVT Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình kế hoạch cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Thế Bắc- Phó chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí đại diện Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh. Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Cục thuế, Sở đầu tư, các doanh nghiệp BCVT trên địa bàn, các cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình tỉnh. Đặc biệt là có các đồng chí lãnh đạo của 19 huyện được hưởng dịch vụ viễn thông công ích.

Theo kế hoạch, chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tại Thanh Hoá năm 2007 sẽ phát triển mới thêm 36.500 thuê bao điện thoại cố định cá nhân, hộ gia đình; 24 điểm truy nhập điện thoại công cộng, 130 điểm truy nhập Interrnet công cộng.

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Lê Thế Bắc nhấn mạnh: “Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích là chính sách quan trọng để thúc đẩy phát triển cho lĩnh vực Viễn thông, Internet, nhưng cũng là thúc đẩy phát triển KT-XH cho vùng nông nghiệp, nông thôn và nhất là khu vực Miền tây Thanh Hoá. Và quan trọng hơn là đưa được chính sách của Nhà nước đến với người dân, nâng cao mức độ hưởng thụ dịch vụ BCVT& CNTT của người dân, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo Quốc phòng- An ninh trên khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh”. Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mạng lưới cung cấp các dịch vụ của các doanh nghiệp viễn thông tại vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích phải đảm bảo theo quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và quy hoạch phát triển BCVT & CNTT tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2006-2010.

Các huyện trên địa bàn tỉnh được hưởng dịch vụ viễn thông công ích, các doanh nghiệp BCVT&CNTT trên địa bàn tỉnh sẽ phối hợp tốt để triển khai một cách đồng bộ và hiệu quả Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh.