Sở Bưu chính Viễn thông Quảng Trị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2007

3/30/2007 3:03:41 PM

Ngày 29/03/2007 Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2007. Tham dự Hội nghị có: Đ/c Trần Phương Nam - Giám đốc Sở, Nguyễn Văn Tường- P. Giám đốc Sở - Bí thư Chi bộ, Đ/c Nguyễn Thị Huyền – Chánh văn phòng -Chủ tịch Công đoàn cùng toàn thể cán bộ công chức của Sở.


Ngày 29/03/2007 Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2007. Tham dự Hội nghị có: Đ/c Trần Phương Nam - Giám đốc Sở, Nguyễn Văn Tường- P. Giám đốc Sở - Bí thư Chi bộ, Đ/c Nguyễn Thị Huyền – Chánh văn phòng -Chủ tịch Công đoàn cùng toàn thể cán bộ công chức của Sở.

Hội nghị đã được nghe Đ/c Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động của Sở sau một năm thành lập, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2007; phổ biến quy chế dân chủ cơ sở và Đ/c Chủ tịch công đoàn báo cáo về quy chế nội bộ, quy định văn minh nơi công sở; công tác công đoàn cũng như công tác tài chính của cơ quan năm 2006; tiến hành kết nạp đoàn viên mới, phát thẻ cho đoàn viên công đoàn và bầu ban thanh tra nhân dân.

Tại Hội nghị, cán bộ công chức Sở BCVT đã đóng góp ý kiến trên tinh thần tự nguyện, dân chủ về thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm 2007; đóng góp ý kiến cho Lãnh đạo Sở; bàn vấn đề nâng cao chất lượng đời sống, điều kiện làm việc; công tác thanh tra nhân dân, …

Đ/c Nguyễn Thị Huyền, Chủ tịch Công đoàn thay mặt Công đoàn công bố quyết định khen thưởng cho những tập thể và cá nhân có thành tích trong năm 2006 đồng thời phát động thi đua thực hiện các phong trào trong cán bộ công chức năm 2007. Đ/c Giám đốc trao bằng khen cho các cá nhân đạt được thành tích xuất sắc năm 2006 và động viên cán bộ công nhân viên chức đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chân thành giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như trong công tác.

Tại Hội nghị Đ/c Giám đốc thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua Nghị quyết của Hội nghị và phát động thi đua toàn bộ cán bộ công nhân viên nỗ lực, đoàn kết, chủ động, sáng tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ của năm 2007.