Sở Bưu chính, Viễn thông Bình Thuận tập huấn tần số vô tuyến điện cho bà con ngư dân tại huyện Tuy Phong

1/26/2007 2:54:18 PM

Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận và thực hiện quyết định số 247/QĐ-BBCVT ngày 14/3/2006 về việc phê duyệt kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về Bưu chính viễn thông và kế hoạch số 299/BCVT ngày 28/7/2005 của Sở Bưu chính Viễn thông Bình Thuận về tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2006, ngày 19/01/2007 Sở Bưu chính, Viễn thông phối hợp cùng Trung tâm kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực 7 tổ chức các lớp phổ biến kiến thức pháp luật về tần số vô tuyến điện cho ngư dân tại Thị trấn Phan Rí Cửa , xã Hòa Phú và xã Chí Công thuộc Huyện Tuy Phong. Đến dự có đại diện Sở Bưu chính, Viễn thông; Trung tâm kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực 7, đại diện UBND huyện Tuy Phong. Đã có hơn 400 ngư dân đến tham dự 2 Lớp tập huấn nói trên.


Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận và thực hiện quyết định số 247/QĐ-BBCVT ngày 14/3/2006 về việc phê duyệt kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về Bưu chính viễn thông và kế hoạch số 299/BCVT ngày 28/7/2005 của Sở Bưu chính Viễn thông Bình Thuận về tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2006, ngày 19/01/2007 Sở Bưu chính, Viễn thông phối hợp cùng Trung tâm kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực 7 tổ chức các lớp phổ biến kiến thức pháp luật về tần số vô tuyến điện cho ngư dân tại Thị trấn Phan Rí Cửa , xã Hòa Phú và xã Chí Công thuộc Huyện Tuy Phong. Đến dự có đại diện Sở Bưu chính, Viễn thông; Trung tâm kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực 7, đại diện UBND huyện Tuy Phong. Đã có hơn 400 ngư dân đến tham dự 2 Lớp tập huấn nói trên.

Tại buổi tập huấn đại diện Sở BCVT và Trung tâm tần số khu vực 7 đã giới thiệu Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông, Nghị định số 24/2004/NĐ-CP ngày 14/1/2004 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh bưu chính, Viễn thông về tần số vô tuyến điện, Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 8/7/2004 Quy định xử phạt hành chính về Bưu chính viễn thông và tần số vô tuyến điện, Quyết định số 22/2005/QĐ-BTC về Ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện, Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép, Hướng dẫn quyết định số 09/2006/QĐ-BBCVT ngày 10/4/2006 về điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị phát sóng vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện đặt trên phương tiện nghề cá, hướng dẫn nghiệp vụ thông tin an toàn, cứu nạn cho tàu thuyền đánh cá.

Những thắc mắc và những vấn đề liên quan đến tần số vô tuyến điện đã được giải đáp cho bà con ngư dân có tàu thuyền đánh bắt cá sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến điện hiểu đồng thời giúp bà con nắm vững những quy định về quản lý, khai thác và sử dụng.

Đây là đợt tập huấn có ý nghĩa thiết thực giúp cho ngư dân nắm rõ các quy định của pháp luật khi sử dụng các thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên các phương tiện nghề cá.