Bưu chính, Viễn thông Bến Tre hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2006

1/23/2007 4:11:17 PM

Đ/c Trần Văn Thanh - Giám đốc Sở BCVT Bến Tre phát biểu khai mạcNgày 12/01/2007 Sở Bưu chính, Viễn thông Bến Tre tiến hành tổng kết năm 2006 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2007. Đến dự có ông Nguyễn Quốc Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các doanh nghiệp BCVT, Phòng Quản lý Đô thị TX và các Phòng Hạ tầng kinh tế.


Đ/c Trần Văn Thanh - Giám đốc Sở BCVT Bến Tre phát biểu khai mạcNgày 12/01/2007 Sở Bưu chính, Viễn thông Bến Tre tiến hành tổng kết năm 2006 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2007. Đến dự có ông Nguyễn Quốc Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các doanh nghiệp BCVT, Phòng Quản lý Đô thị TX và các Phòng Hạ tầng kinh tế.

Trong năm 2006 với sự tham gia của nhiều nhà cung cấp dịch vụ BCVT trên địa bàn: Bưu điện, Viettel, EVN Telecom, MobiFone, S – Fone đã làm cho hoạt động kinh doanh dịch vụ này có nhiều khởi sắc và chuyển biến rõ rệt từ việc giảm giá, tổ chức các đợt khuyến mãi, công tác chăm sóc khách hàng... Việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp đã bắt đầu rõ nét trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật. Đây là tiền đề tích cực cho quá trình hội nhập kinh tế thế giới mà Việt Nam vừa là thành viên chính thức.

Năm qua dù tình hình kinh tế của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự cố gắng vượt bậc, BCVT tỉnh Bến Tre đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà UBND tỉnh giao trong năm.

Tại Hội nghị tổng kết, ông Trần Văn Thanh Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông Bến Tre đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị được UBND tỉnh giao trong năm qua. Từ kết quả thu được, Ngành BCVT Bến Tre đã đạt và vượt các chỉ tiêu quan trọng mà Nghị quyết tỉnh Đảng bộ Bến Tre lần thứ VIII đã đề ra.

Kết quả mà BCVT tỉnh Bến Tre đã phấn đấu thực hiện được:

- Tổng doanh thu 246/210 tỷ đồng, đạt 117%, so cùng kỳ tăng 34,65%

- Phát triển máy điện thoại (cố định, di động) 119.090 đạt 241,72% so cùng kỳ tăng 193,96%

- Phát triển 1.035 thuê bao Internet đạt 246,42%, tăng 121% so cùng kỳ

- Có 30/104 điểm Bưu điện Văn hóa có Internet

- Phát hành báo chí 1.192.614 tờ/cuốn

- Số xã có báo đọc trong ngày 144/160

Ông Nguyễn Quốc Bảo thay mặt lãnh đạo tỉnh đã biểu dương những thành tích mà BCVT tỉnh Bến Tre đã đạt được trong năm qua và chỉ đạo cần thực hiện tốt một số vấn đề trong năm 2007; Sở BCVT và các Phòng Hạ tầng Kinh tế cần tiếp tục tiếp cận và định hình công tác quản lý Nhà nước về BCVT trên địa bàn ở các họat động cụ thể sau:

- Xây dựng Quy hoạch BCVT giai đoạn 2007-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 sát thực tế, kịp tiến độ. Lưu ý mặt bằng về viễn thông từ trang thiết bị đến nguồn nhân lực để đáp ứng kịp yêu cầu về sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ, đủ sức tham gia vào công tác quản lý Nhà nước và sản xuất kinh doanh;

- Việc phát triển Internet vào trường học thời gian qua là rất tốt song phải phát huy được hiệu quả đồng thời việc ứng dụng CNTT trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, du lịch còn yếu, phải làm cho doanh nghiệp thấy được tầm quan trọng và lợi ích của nó trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay;

- Tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với sở, ngành liên quan để đi sâu vào lĩnh vực quản lý hoạt động Internet công cộng hiệu quả;

- Củng cố hệ thống thông tin liên lạc từ thiết kế, xây dựng, bảo trì để đảm bảo phục vụ tốt sự lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong phòng chống lụt bão, các sự cố khác; đồng thời có nhiều phương án dự phòng để tránh bị động;

- Chú trọng công tác phát triển hạ tầng mạng viễn thông ở các khu công nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư...