Lễ ra mắt Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Nam Định

5/16/2006 11:12:43 PM

Sau ba tháng đi vào hoạt động, ngày 5/5/2006 UBND tỉnh Nam Định đã tổ chức Lễ ra mắt Sở Bưu chính, Viễn thông Nam Định. Đến dự buổi lễ, về phía tỉnh Nam Định có Ông Trần Minh Oanh, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Phạm Văn Kiệm, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh; Lãnh đạo Huyện uỷ, UBND các huyện và thành phố Nam Định; Lãnh đạo các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ BCVT&CNTT trên địa bàn tỉnh. Về phía Bộ Bưu chính, Viễn thông có Ông Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Bộ BCVT và đại diện các Vụ, Cục chức năng của Bộ về dự.


Sau ba tháng đi vào hoạt động, ngày 5/5/2006 UBND tỉnh Nam Định đã tổ chức Lễ ra mắt Sở Bưu chính, Viễn thông Nam Định. Đến dự buổi lễ, về phía tỉnh Nam Định có Ông Trần Minh Oanh, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Phạm Văn Kiệm, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh; Lãnh đạo Huyện uỷ, UBND các huyện và thành phố Nam Định; Lãnh đạo các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ BCVT&CNTT trên địa bàn tỉnh. Về phía Bộ Bưu chính, Viễn thông có Ông Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Bộ BCVT và đại diện các Vụ, Cục chức năng của Bộ về dự.

 
Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Ông Trần Minh Oanh đã phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Sở BCVT Nam Định và khẳng định sự đóng góp to lớn của lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước; Việc thành lập Sở BCVT Nam Định sẽ giúp cho Lãnh đạo tỉnh quản lý nhà nước có hiệu quả hơn trên lĩnh vực BCVT&CNTT. Yêu cầu các Sở, Ban, Ngành của tỉnh phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để Sở BCVT hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ BCVT Lê Nam Thắng cảm ơn lãnh đạo tỉnh Nam Định đã quan tâm, tạo mọi điều kiện để Sở BCVT sớm đi vào hoạt động. Thứ trưởng chỉ đạo Sở BCVT cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng quy hoạch BCVT&CNTT trên địa bàn tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách giúp cho hoạt động BCVT&CNTT của tỉnh đi vào nề nếp và phát triển…

Thay mặt CBCC Sở BCVT tỉnh Nam Định, Ông Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Sở tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, cám ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ BCVT, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Nam Định. Là Sở mới thành lập, bước đầu gặp nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết, vượt khó, ham học hỏi của CBCC trong Sở, cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ BCVT, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, Ngành của tỉnh… Sở BCVT sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.