Tổ chức và hoạt động của thanh tra Thông tin và Truyền thông

10/28/2013 3:48:16 PM

Chính phủ vừa ban hành Nghị định tổ chức và hoạt động của thanh tra Thông tin và Truyền thông.Ảnh internet

Theo đó, các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra Thông tin và Truyền thông gồm: Cơ quan thanh tra nhà nước; các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.
 
Cụ thể, cơ quan thanh tra nhà nước gồm: Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông; Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông.
 
Các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành gồm: Cục Tần số vô tuyến điện; Cục Viễn thông; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Cục báo chí; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực.
 
Bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành tại các Cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành tổ chức thành Phòng.
 
Nghị định quy định, hoạt động thanh tra được thực hiện dưới hình thức thanh tra theo kế hoạch, thanh tra thường xuyên và thanh tra đột xuất.
 
Hoạt động của thanh tra Thông tin và Truyền thông gồm hoạt động thanh tra hành chính và hoạt động thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông.
 
Trong đó, hoạt động thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông gồm thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, quy trình, quy phạm, chất lượng, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm: Các quy định về báo chí (bao gồm báo chí in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, thông tấn); các quy định về xuất bản (bao gồm xuất bản, in, phát hành); các quy định về thông tin đối ngoại; các quy định về quảng cáo trên báo chí (bao gồm báo in, tạp chí, báo điện tử, phát thanh, truyền hình), trên môi trường mạng và trên xuất bản phẩm; quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin;...
 
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2013.

Hoàng Diên