Số lượng thuê bao di động phát sinh lưu lượng đến hết tháng 12/2010

2/22/2011 9:55:22 AM


 

Doanh nghiệp
Tổng thuê bao 2G+3G
có phát sinh lưu lượng
 
 
Viettel
40,967,382
Vinaphone
32,026,915
Mobifone
32,476,589
Beeline
187,176
VNMobile
3,543,028
S-Fone
1,860,793
EVNT
1,629,585
Tổng cộng
112,691,468

Nguồn: Vụ Viễn thông