Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về phát triển hạ tầng thông tin

1/10/2013 11:02:11 AM


Thời gian:               7h30 Ngày 15/01/2013
Địa điểm:                Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội
Cơ quan chủ trì:      Bộ Thông tin và Truyền thông
Đơn vị tổ chức:       Vụ CNTT- Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT, Cục Viễn thông, Cục Ứng dụng CNTT

Mục đích, yêu cầu: Quán triệt các nội dung của Nghị quyết 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông về xây dựng hạ tầng thông tin đến các cơ quan, Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp chủ lực; Trao đổi, thảo luận các giải pháp, phương thức phối kết hợp, phương án huy động nguồn lực, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm thúc đẩy triển khai Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT, Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong CQNN và các chương trình, đề án, dự án khác đã được phê duyệt với quyết tâm chính trị ở tầm cao hơn, đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.
 
Nội dung chương trình:       
  
7:30-8:00
Đăng ký đại biểu
 
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ BUỔI SÁNG
 
8:00-9:20
    PHIÊN KHAI MẠC
Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
Phát biểu khai mạc - Những trọng tâm cần quán triệt để xây dựng hạ tầng thông tin: TS. Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải
Giải pháp triển khai phát triển hạ tầng thông tin cho các tỉnh, thành phố: Ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM
Giải pháp huy động các nguồn vốn và hợp tác công - tư để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin: Ông Trần Tường Lân,Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và Đô thị - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
9:20 - 10:00
PHIÊN 2: PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
 
Người dẫn: Ông Phạm Hồng Hải – Cục trưởng, Cục Viễn thông
 
Nội dung:
 
- Phát triển hạ tầng viễn thông phục vụ phát triển KT-XH đến năm 2020: Bà Lê Thị Ngọc Mơ, Phó Cục trưởng -  Cục Viễn thông;
 
- Quy hoạch tần số và chính sách phát triển di động băng rộng:Ông Đoàn Quang Hoan, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện;
 
- Định hướng phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin : Ông Nghiêm Phú Hoàn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT; 

 

10:00 - 10:10
Giải lao, tiệc trà
10:10 - 11:50
- Một số vấn đề trọng tâm trong công tác đảm bảo an toàn hạ tầng thông tin quốc gia đến năm 2020:Ông Vũ Quốc Khánh, Giám đốc Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính VN (VNCERT);
 
 
- Quản lý thông tin trên mạng Internet và các mạng xã hội:Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Cục trưởng Cục Quản lý PTTH và thông tin điện tử.
THẢO LUẬN
11:50-13:30
Nghỉ ăn trưa
 
 
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ BUỔI CHIỀU
 
13:30-15:15
PHIÊN 3: ỨNG DỤNG CNTT VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
 
Người dẫn: Ông Nguyễn Thành Phúc – Cục trưởng Cục ứng dụng CNTT
 
Nội dung:
 
 
 
 
- Tình hình triển khai xây dựng CSDL quốc gia về dân cư:Ông Trần Văn Vệ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát QLHC về Trật tự an toàn xã hội- Bộ Công an;
 
- Tình hình triển khai xây dựng CSDL quốc gia về tài nguyên và môi trường: Ông Nguyễn Hữu Chính, Cục trưởng Cục CNTT- Bộ TN&MT.
 
THẢO LUẬN
15:15-17:00
 
PHIÊN 4: PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CNTT
 
Người dẫn: Ông Nguyễn Trọng Đường – Vụ trưởng Vụ CNTT
 
Nội dung:
 
-Vai trò của công nghiệp CNTT và định hướng phát triển đến năm 2020:Ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ CNTT;
 
 
 
- Xây dựng Chính phủ điện tử trên nền tảng đám mây nguồn mở nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp và dịch vụ CNTT: Ông Nguyễn Thế Trung, đại diện VFOSSA, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ DTT;
 
 
THẢO LUẬN
17:00
KẾT LUẬN HỘI NGHỊ
Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông
 
17:30
 

BẾ MẠC VÀ KẾT THÚC HỘI NGHỊ
 Lưu ý: Chương trình hội nghị có thể thay đổi

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

+ Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020

+ Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 8/6/2012 Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/T.Ư ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

+ Quyết định số 1293/QĐ-BTTTT ngày 19/7/2012 phê duyệt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.