Số liệu thống kê về an toàn thông tin (2010)

10/31/2011 2:52:33 PM


 

(Theo thống kê trên tổng số 500 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong cả nước năm 2010)

QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN

MỨC ĐỘ ÁP DỤNG CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ĐẢM BẢO ATTT

TỶ LỆ CÁC ĐƠN VỊ NHẬN BIẾT ĐƯỢC CÓ BỊ TẤN CÔNG MẠNG XÉT THEO MỘT SỐ LOẠI TẤN CÔNG CƠ BẢN

(Nguồn: Sách trắng CNTT-TT 2011)